Kiinteistönmuodostus

Kaupunki vastaa asemakaava-alueella tonttijakojen laadinnasta ja kiinteistötoimituksista, kuten tonttien ja yleisten alueiden lohkomistoimituksista, rasitetoimituksista ja rajankäynneistä. Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistötoimitukset tekee Maanmittauslaitos .