Poissaoloihin puuttuminen

Poissaoloihin (luvaton poissaolo, sairauspoissaolo ja muu huolestuttava poissaolo) puuttuminen Nokian lukiossa:

 

Toimintamalli koskee vain syksystä 2021 alkaen aloittaneita, koska he ovat laajennetun oppivelvollisuuden piirissä.

 

Ennaltaehkäisevä toiminta

Poissaolojen seuranta on säännöllistä ja jatkuvaa.

Koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaa suunnitellaan ja kehitetään vuosittain. Yhteisöllisen opiskeluhuollon keinoin lisätään oppilaiden osallisuutta ja  yhteisöllisyyttä. Ryhmäyttämiseen, nivelvaiheisiin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen kiinnitetään huomiota. Yhteistyö kodin ja koulun välillä on sujuvaa.

Huoli puheeksi

Oppilaan poissaoloista herää huoli kotona/koulussa.

Opettajalla on lain mukainen velvoite puuttua poissaoloihin, mikäli hänelle nousee asiasta huoli. Huoli voi nousta, vaikka huoltaja olisi hyväksynyt poissaolot. Opiskeluhuoltohenkilöstöä konsultoidaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Ryhmänohjaaja keskustelee asiasta oppilaan kanssa, on yhteydessä huoltajiin, sopii mahdollisesta yhteydenotosta opiskeluhuollon työntekijään.

Yli 30 tuntia

Opettaja tiedottaa rehtoria ja koulun opiskeluhuollon työntekijöitä tilanteesta.

Jos luvattomia poissaoloja on 30 tuntia, kootaan monialainen asiantuntijaryhmä viipymättä. Palaveriin kutsutaan ryhmänohjaajan, opiskelijan ja huoltajien lisäksi tarvittavia opiskeluhuollon henkilöitä, esimerkiksi kuraattori, koulupsykologi tai terveydenhoitaja. Tarvittaessa palaveriin voi osallistua myös opiskelijan muita verkosto- ja yhteistyökumppaneita. Palaverissa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä sekä siitä, miten koulunkäynti pystytään turvaamaan. Palaverissa sovitaan myös seurannasta.

Yli 50 tuntia

Ryhmänohjaaja kokoaa moniammatillisen asiantuntijaryhmän

Jos huoli poissaoloista herää tai kun niitä on 50 tuntia lukukaudessa, ryhmänohjaaja kutsuu koolle monialainen asiantuntijaryhmän. Palaveri järjestetään yhteistyössä huoltajien kanssa, mikäli opiskelija on alaikäinen. Moniammatillista asiantuntijaryhmää ei tarvitse kutsua koolle, mikäli poissaolojen syy on ilmeinen (esim. sairaus tai lomamatka) ja poissaolojen korvaamiseksi on tehty suunnitelma.

Seuranta

Jos palaverissa sovitut asiat eivät toteudu, huoltajat eivät saavu kahteen sovittuun palaveriin, tai huoltajat eivät halua tehdä yhteistyötä koulun kanssa, on koulun henkilökunnalla velvollisuus tehdä viipymättä lastensuojeluilmoitus alaikäisestä opiskelijasta.

Tehdään lastensuojeluilmoitus alaikäisestä opiskelijasta.