Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on kirjallinen aloite, jonka voi tehdä yksittäinen asukas tai asukasryhmä sekä Nokialla toimiva säätiö tai yhteisö. Lisäksi palvelun käyttäjä voi tehdä aloitteita kyseistä palvelua koskevassa asiassa. Jättämällä kuntalaisaloitteen voit vaikuttaa kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon.

Kansanäänestyksen järjestämiseen tähtäävän kansanäänestysaloitteen tekemiseen tarvitaan vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista.

Näin jätät kuntalaisaloitteen

Aloitteesta tulee käydä ilmi se, mitä asiaa se koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Helpointa on tehdä kuntalaisaloite sähköisesti oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Palvelussa voi tehdä myös neuvoa-antavia kunnallista kansanäänestystä koskevia aloitteita. Sivuilla on ohjeet aloitteiden tekemisestä.

Pääset tekemään kuntalaisaloitteen tästä (vaatii tunnistautumisen)
Nokialla tehdyt kuntalaisaloitteet

Voit myös tehdä aloitteen myös kirjallisesti ja lähettää tai tuoda aloitteen kaupungin kirjaamoon. Kirjaamon yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.

Kuntalaisaloitteen käsittely

Kaikki kuntalaisaloitteet käsitellään. Käsittelystä huolehtii se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.