Kuntalaisaloite

Kuntalain (410/2015) 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisen tulee tehdä aloite kirjallisesti. Aloitteen tulee sisältää aloitteen tekijän yhteystiedot sekä tieto siitä, mille toimielimelle aloite on osoitettu. Kukin toimielin käsittelee sen tehtäväalueella tehdyt aloitteet.

Toimi näin

Aloitteita voit tehdä kaupungin kotisivuilla olevalla lomakkeella, joka ohjautuu kaupungin kirjaamoon. Voit tehdä aloitteen myös paperilla ja toimittaa sen kaupungin kirjaamoon.

Tällä lomakkeella tehty aloite menee Nokian kaupungin konsernipalveluiden kirjaamoon, jossa se kirjataan saapuneeksi ja toimitetaan käsiteltäväksi.

Sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, joten älä kirjoita viestiin arkaluontoista tietoa, kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroa tms.

* Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. Vaillinaisesti täytettyä lomaketta ei käsitellä. Ilmoita myös, haluatko palautteen aloitteesi saapumisesta sähköpostilla vai kirjeitse.

Kuntalaisaloite