Kuntalaisaloite

Nokian kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa kuntalain mukaisesti. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä palvelua koskevassa asiassa. Kansanäänestyksen järjestämiseen tähtäävän kansanäänestysaloitteen tekemiseen tarvitaan vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista.

Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.

Toimi näin

Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti tai kirjallisesti. Aloitteesta tulee käydä ilmi se, mitä asiaa se koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Helpointa on tehdä kuntalaisaloite sähköisesti oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Palvelussa voi tehdä myös neuvoa-antavia kunnallista kansanäänestystä koskevia aloitteita. Kuntalaisaloite.fi-sivuilla on ohjeet aloitteiden tekemisestä.

Voit tehdä aloitteen myös paperilla ja lähettää tai tuoda aloitteen kaupungin kirjaamoon.

Pääset tekemään kuntalaisaloitteen tästä (vaatii tunnistautumisen).

Kuntalaisaloitteiden selaaminen