Kikatus-kielikasvatushanke

Nokian kaupunki sai lukuvuodelle 2017-2018 kieltenopetuksen varhentamiseen, monipuolistamiseen ja kehittämiseen valtionapurahaa. Hanketta koordinoi Nokialla Elina Luoma, joka toteuttaa kielikasvatushanketta Alhoniityn koulussa ja osallistuu myös laajempaan Pirkanmaan Kikatus -kehityshankkeeseen. Hankkeen tavoite on myös kouluttaa opettajia ja kehittää kieli- ja globaalikasvatusta. Hankkeelle hettiin ja saatiin lisärahoitusta myös lukuvuodelle 2018-2019, joten kielenopiskelun monipuolistaminen jatkuu.

Alhoniityn koulussa hanke lisää ja monipuolistaa kieltenopetusta 1.-9. luokkien oppilaille. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaita eri kieliin ja kulttuureihin. Hankkeen tavoitteena on myös rohkaista ja kannustaa oppilaita käyttämään ja opiskelemaan eri kieliä ja vahvistaa A2-kiel(t)en opiskelun perinnettä Alhoniityn koulussa. Luokanopettajat varhentavat vieraita kieliä 1.- ja 2.-luokkalaisille, Alhoniityn koulun kieltenopettajat Elina Luoma ja Suvi Nissinen varhentavat syyslukukaudella 3.-luokkalaisille saksaa ja ranskaa. Matka maailman ympäri -valinnaisaineen 4.-6.-luokkalaiset tutustuvat toivomiinsa kieliin syyslukukauden 2018 aikana. Koulussa toteutetaan myös erilaisia kieli- ja kansainvälisyysprojekteja lukuvuoden 2018-2019 aikana. Myös erityisryhmien erityisluokanopettajat varhentavat kieliä yhteistyössä kieltenopettajan kanssa pääasiassa projektien muodossa.

Alhoniityn päiväkodin esiopetusryhmät käyvät Kikatus-tunneilla Alhoniityn koulussa kerran viikossa. Yhteistyö luo iloisen yhteyden esiopetuksen ja peruskoulun välille ja tuo vieraiden kielten riemua myös esiopetuksen oppilaille.

Koskenmäen ja Tervasuon alakouluissa luokanopettajat ja kieltenopettaja varhentavat englantia 1.- ja 2.-luokkalaisille. Lisäksi 3.-luokkalaisille tarjoillaan kielimaistiaisina mm. saksaa, ranskaa, espanjaa, portugalia. 5.-luokkalaisille varhennetaan ruotsin kieltä.

Emäkosken yläkoulussa monipuolistetaan kieltenopetusta tarjoamalla Espanjan kielen ja kulttuurin kurssi. Espanjan opintoihin liittyy myös oppilaiden matka Espanjaan. Matkaa ei makseta hankerahoista, vaan oppilaat keräävät matkabudjetin erikseen.