Sopimus tuntiperusteisesta varhaiskasvatusmaksusta

Varhaiskasvatuksen tuntiperusteinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Laskutusperusteena on aina sopimuksen mukainen tuntiportaan tuntimäärä tai ylittynyt tuntimäärä.

Sopimus tehdään vähintään kolmeksi kalenterikuukaudeksi.
Tuntivarauksia voi tehdä enintään voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Suunnitellut tunnit lasketaan toteutuneiksi.

Jos sopimuksen tunnit ylittyvät, huoltaja ei saa varattua Päikystä tunteja. Huoltajan pitää nostaa tuntisopimuksen tuntirajaa välittömästi tällä lomakkeella kuluvan kuukauden alusta alkaen.

Sopimuksen ylityksestä laskutetaan.
Mikäli tunnit ylittyvät kahtena peräkkäisenä kuukautena tai joka toinen kuukausi, sopimus tarkistetaan kunnan toimesta.

Tuntisopimus-lomake

  • PP slash KK slash VVVV
    Sopimuksen voi muuttaa vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Muutos astuu voimaan lomakkeen lähettämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.
    Valitse kuukausittainen hoitoaika. Esiopetusta 4 h ei lasketa mukaan.