Arkisto- ja tietopalvelut

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Kunnan arkistotoimi antaa neuvontaa myös kuntaliitoksissa lakkautettujen kuntien arkistojen käytössä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Kirjaamossa kirjataan kaupungin hallinnolliseen päätöksentekoon liittyvät asiakirjat ja niiden käsittelyvaiheet sekä kirjataan kaupungille tuleva asiakirjaposti.

Osoitteet

Harjukatu 23
37100 Nokia

Palveluajat

Maanantai-Perjantai:  09:00-15:00

Puhelinnumerot