Varhaiskasvatus­suunnitelma

Nokian kaupungin varhaiskasvatuksen järjestämistä, suunnittelua ja toteuttamista ohjaa Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu varhaiskasvatuslakiin ja valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (pdf).

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään kaikkia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja koskevat keskeiset periaatteet, tavoitteet ja sisällöt toiminnan toteuttamiselle.

Varhaiskasvatussuunnitelmaa täydentävät asiakirjat

Nokian varhaiskasvatussuunnitelmaa täydentävät erillisinä asiakirjoina esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-suunnitelma, varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen suunnitelma, kulttuurikasvatussuunnitelma (kulttuuripolku), liikuntapolku ja henkilökunnan toiminta haastavissa kasvatustilanteissa -ohjeistus.

Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on laadittu kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma ja yksikön lääkehoidonsuunnitelma, joita päivitetään vuosittain.

Yksikössä tehdään pedagoginen toimintasuunnitelma, jonka laatimisessa huomioidaan yllä luetellut asiakirjat sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmat. Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään toimintavuoden aikana.

 

.