Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on hoitajan omassa kodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Tavoitteena on tarjota lapselle turvallinen ja kodinomainen toimintaympäristö, jossa huomioidaan lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Pieni ryhmä mahdollistaa hyvin lapsen tarpeiden huomioimisen sekä vanhempain kanssa tehtävän päivittäisen yhteistyön. Hoitomuotona perhepäivähoito soveltuu erityisen hyvin pienen lapsen ensimmäiseksi hoitopaikaksi. Lapsille tarjotaan kotiruokaa, jonka hoitaja valmistaa itse ravintosuosituksia noudattaen.

Nokialla toimii noin 20 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoidossa tarjotaan varhaiskasvatusta hoitajan omassa kodissa pienessä ryhmässä. Perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen.

Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Perhepäivähoidossa lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Varakoti Perhonen on pieni päiväkotiyksikkö, jonka päätehtävänä on tarjota lapselle tuttu ja turvallinen varahoitopaikka lapsen oman hoitajan ollessa työajantasausvapaalla tai muutoin estynyt esimerkiksi loman tai sairauden vuoksi.

Toimi näin

Hae perhepäivähoitoon sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Perhepäivähoitopaikoista ja perhepäivähoitoon hakemisesta voi tiedustella yksikön johtajalta.