Hoitopaikkatakuu

Nokian kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä päivähoitopaikkatakuu. Mikäli lapsen päivähoidon tarve loppuu esimerkiksi vanhemman äitiysloman, vanhempainloman, hoitovapaan, vuorotteluvapaan, lomautuksen, työttömyysjakson tai muun syyn vuoksi, lapsen on mahdollista jäädä pois päivähoidosta hoitopaikkatakuulle vähintään neljäksi (4) kuukaudeksi ja palata samaan päiväkotiin poissaolon jälkeen. Hoitopaikkatakuu on käytössä kunnallisissa päiväkodeissa. Se ei koske perhepäivähoitoa eikä vuorohoitoa.

Edellytykset hoitopaikkatakuulle:

  • Nokian kaupunki sitoutuu osoittamaan lapselle hoitopaikan entisestä päiväkodista toimintavuoden alusta alkaen edellyttäen, että lapsi palaa päivähoitoon elokuun aikana.
  • Päivähoitopaikkatakuu kestää enintään siihen saakka, kunnes lapsen esiopetus alkaa.
  •  Hoitosuhde on ollut voimassa vähintään kolme (3) kuukautta.
  •  Kirjallinen sopimus tehdään viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen hoitopaikkatakuulle jäämistä.
  •  Lapsi on poissa kunnan järjestämästä päivähoidosta vähintään neljä (4) kuukautta.
  •  Päivähoitopaikkatakuu päättyy, jos perhe muuttaa yli vuodeksi tai pysyvästi pois Nokialta.
  •  Alustava päivähoitoon paluupäivä on ilmoitettava sopimusta tehtäessä ja vahvistettava varhaiskasvatusyksikön johtajalle viimeistään neljää kuukautta ennen päivähoidon alkamista.

Mikäli perhe tarvitsee päivähoitoa ennen hoitopaikkatakuun päättymistä, tulee päivähoitopaikkaa hakea normaalin hakumenettelyn mukaisesti (lainvoima-aika 4 kk tai 2 vko).

Päivähoitotakuun aikana perheellä on mahdollisuus saada kotihoidon tukea KELA:n määrittämin perustein. Kotihoidossa oleva lapsi voi käyttää tilapäispaikkaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa maksimissaan viisi päivää kuukaudessa. Hoitopaikkatakuun aikana lapsi voi osallistua avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan. Jos lapsi osallistuu kerhotoimintaan, tilapäistä päivähoitoa voi käyttää kolmena päivänä kuukaudessa. Vapaana olevia tilapäispaikkoja tiedustellaan suoraan päiväkodista tai perhepäivähoidon esimieheltä.

Päivähoitopaikka isyysrahakauden aikana:

Lasten päivähoidosta annettua lakia on muutettu 1.1.2013 alkaen siten, että oikeutta käyttää päivähoitopaikkaa ei ole isyysrahakauden aikana. Oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi ei ole hoidossa. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Huoltajien tulee toimittaa KELA:n isyysrahapäätöksestä kopio sivistyspalvelun toimistosihteerille.