Yksityinen perhepäivähoito

Nokian kaupungissa yksityinen perhepäivähoito on yksityisen hoidon tuella ja yksityisen hoidon tuen kuntalisällä tuotettua palvelua.

Nokian kaupungissa järjestettävää yksityistä perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa ohjaa ja valvoo Nokian kaupunki.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Toimi näin

Lapsen vanhemmat tekevät yksityisen perhepäivähoitajan kanssa sopimuksen hoitopalvelusta ja sen maksusta. Perhe voi hakea Kelasta lakisääteistä yksityisen hoidon tukea. Yksityinen perhepäivähoito on Nokian kaupungin ohjaamaa ja valvomaa. Jokainen aloittava perhepäivähoitaja ja koti tulee olla hyväksytty ennen toiminnan aloittamista. Hae yksityiseen perhepäivähoitoon ottamalla yhteys suoraan yksityiseen perhepäivähoitajaan. Voit tutustua useaan hoitajaan ennen päätöksen tekemistä ja myös hoitaja voi valita lapsiryhmäänsä sopivat lapset. Ennen hoidon aloitusta laadit yhteistyössä perhepäivähoitajan kanssa hoitosopimuksen, jolla sovitte yhteisistä käytänteistä.
Lisäksi haet yhteistyössä perhepäivähoitajan kanssa yksityisen hoidon tukea tai yksityisen hoidon tuen kuntalisää Kelasta. Kela maksaa tuen suoraan palveluntuottajalle.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Lapsen vanhemmat tekevät yksityisen perhepäivähoitajan kanssa sopimuksen hoitopalvelusta ja sen maksusta. Perhe voi hakea Kelasta lakisääteistä yksityisen hoidon tukea.

                       Pienessä ryhmässä
                       Pedagogiikkaa
                       Hoivaa ja huolenpitoa