Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Yksityisen perhepäivähoidon tukimuoto on yksityisenhoidontuki, johon sisältyy hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä.Lisäksi Nokia maksaa kuntalisää nokialaisille lapsille. Tukien saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen. Esiopetusikäiselle lapselle tuet maksetaan puolitettuna.

Yksityisenhoidon tuki

Hoitorahan määrä on joko 172,25 €/kk tai 63,83 €/kk määräytyen lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Esiopetuksessa olevasta lapsesta maksetaan hoitorahaa vain jos hänellä on varhaiskasvatusoikeus yli 20 tuntia viikossa esim.kesäajalta.
Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen bruttotulot sekä perheen koko. Lisä on enintään 144,85e/kk/lapsi, esiopetusikäisellä lapsella enintään 73,06e/kk. Hoitolisä maksetaan ainoastaan yhdestä lapsesta.

Varhaiskasvatusoikeuden laajuus

Yksityisen hoidon tuen lakimuutokset astuivat voimaan 1.8.2016. Kela maksaa hoitorahaa sen mukaan, kuinka laajaan varhaiskasvatukseen lapsella on oikeus. Laajempi varhaiskasvatusoikeus on lapsella, jonka vanhemmat

  • työskentelee kokoaikaisesti
  • opiskelee päätoimisesti
  • toimii yrittäjänä
  • työskentelee osa-aikaisesti (työmatkoineen yli 20 tuntia viikossa)
  • osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuntoutukseen tai muuhun vastaavaan toimeen.

Jos lapsella on erityinen tarve kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen esim. lapsen kehityksen ja tuen tarve,perheen olosuhteet tai muu lapsen etu, tulee yksityisen hoidon tuen hakijan pyytää kunnan lausunto WH1-lomakkeen liitteeksi lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatusoikeudesta ja oikeudesta siihen liittyviin tukiin. Lomake löytyy tältä sivulta

Kuntalisä Nokialla
Perhepäivähoidossa kuntalisän suuruus on alle 3-vuotiaalla lapsella 500e/kk ja yli 3-vuotiaalla lapsella 300 e/ kk Oikeus kuntalisään edellyttää yli 20 tunnin varhaiskasvatusoikeutta.

Maksaminen
Kela maksaa  yksityisen hoidon tuen kuntalisineen palvelun tuottajalle.Tuki on enintään lapsen hoitomaksun suuruinen ja se maksetaan niiltä kuukausilta, joilta varhaiskasvatuksen tuottaja veloittaa tuensaajaa. Lisäksi perheet maksavat hoitajan määrittelemän palkan ja tukien välisen erotuksen. Hoitomaksuksi kirjataan tuet+ palkka. Hoitosuhteen päättymisestä tulee ilmoittaa Kelaan mahdollisimman pian.