Hoitajan palkkaaminen lapsen omaan kotiin

Nokian kaupungissa perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi. Lapsiryhmän enimmäiskoko on sama kuin perhepäivähoidossa. Vanhemmat voivat hankkia lapselle hoitajan kotiin myös hoivapalveluyrityksistä. Tällöin he voivat hakea verotuksessaan kotitalousvähennystä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Yksityisestä perhepäivähoidosta vastaava varhaiskasvatusyksikön johtaja tekee tarkastuskäynnin hoitopaikassa ja allekirjoittaa KELA:lle menevän hakemuksen, joka oikeuttaa hakemaan hoidolle tukea.

Perhe toimii hoitajan työnantajana ja vastaa palkanmaksusta ennakonpidätyksineen sekä lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista. Hoitajalla on myös oikeus työterveyshuoltoon.

Perhe vastaa hoitajan palkkaamiseen ja palkanmaksuun liittyvistä asioista.

Toimi näin

Etsi tehtävään sopiva täysi-ikäinen henkilö. Ota yhteyttä Nokian kaupungin yksityisestä perhepäivähoidosta vastaavaan varhaiskasvatusyksikön johtajaan. Sovi hänen kanssaan tapaaminen, jossa on läsnä lapsen tuleva hoitaja ja huoltaja. Tapaamisessa täytetään tarvittavat asiakirjat ja täydennetään kunnan hyväksyntä WH2-lomakkeeseen. Tämän jälkeen vanhemmat voivat hakea kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea KELA:lta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen