Yksityinen varhaiskasvatus

Nokialla on mahdollisuus valita kunnallisen varhaiskasvatuksen sijasta palvelusetelillä tuettava yksityinen päiväkodissa toteutettava varhaiskasvatus tai yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä tuotettu varhaiskasvatus perhepäivähoidossa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palveluseteli on harkinnanvarainen ja tulosidonnainen etuus eikä siihen ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta. Palveluseteli myönnetään Nokialla vain oman kunnan asukkaille.
Nokian kaupungin myöntämä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli käy Nokian kaupungin hyväksymiin yksityisiin palvelusetelipäiväkoteihin.

Toimi näin

Yksityisen hoidon tukea ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää haetaan Kelasta.

Varhaiskasvatus yksityisessä päiväkodissa

Palveluseteli

Nokialla on mahdollisuus tulosidonnaiseen varhaiskasvatuksen palveluseteliin. Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen päivähoitopalvelujen maksamisessa.

Perheet voivat hakea palveluseteliä kunnan hyväksymiin palvelusetelipäiväkoteihin.
Palveluseteli voidaan myöntää lapselle, joka on päivähoito-oikeuden piirissä.
Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden ajaksi ja se myönnetään hakukuukauden alusta.
Päivähoidon palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta, vaan se on harkinnanvarainen etuus.
Palveluseteli myönnetään vain nokialaiselle perheelle.
Palvelusetelipalvelu ei oikeuta lakisääteiseen yksityisen hoidon tukeen, yksityisen hoidon tuen kuntalisään, kotihoidontukeen, kotitalousvähennykseen eikä hakemaan mahdollista omavastuuosuutta toimeentulotukena.

Palvelusetelin hakeminen

1. Perhe hakee päivähoitopaikkaa palvelusetelipäiväkodista
2. Perhe hakee kaupungilta palveluseteliä (palvelusetelihakemus)

Palvelusetelihakemus täytetään ensisijaisesti sähköisesti.
Palveluseteliä on haettava ennen päivähoidon alkamista.
Palveluseteliä haetaan lapsikohtaisesti.
Tulotositteet (mikäli ei ole antanut suostumusta korkeimpaan maksuun) tulee toimittaa pääsääntöisesti sähköisen asionnin kautta, sähköpostitse tai osoitteella Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus, Harjukatu 21, 37100 Nokia.
Palvelusetelipäätöstä ei voi tehdä ilman tuloselvitystä.
3. Kaupunki tekee palvelusetelipäätöksen

Palvelusetelipäätös lähetetään huoltajalle ja palveluntuottajalle.
Mikäli lapsella on kunnallinen päivähoitosuhde eikä perhe ole irtisanonut hoitosuhdetta, se päätetään palvelusetelin myöntämistä edeltävään päivään.

Yksityisen päivähoidon palvelusetelin arvot ja omavastuuosuuden laskeminen

Palveluseteli on lapsikohtainen. Sen arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä lapsen hoidon laajuuden perusteella.

Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään lapsen hoitomaksu. Hoitomaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen päivähoidon maksu.
Perheen maksettavaksi jää palveluntuottajan määrittelemän hoitopaikkahinnan ja tulosidonnaisen palvelusetelin arvon välinen erotus. Palveluntuottaja voi periä omavastuuosuutena suurempaa tai pienempää päivähoitomaksua kuin kunnallisessa päivähoidossa.
Asiakas maksaa asiakasmaksun palveluntuottajalle.
Kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon.

Palvelun tarpeet/hoitoaikaperusteinen       Kunnallisen asiakasmaksun osuus kokomaksusta

0-85 h/kk                                                                    50 %

86-139 h/kk                                                                80 %

140 h/kk –                                                                  100 %

Nokian kaupungin maksamat palvelusetelin kattohinnat 1.8.2018 alk.
Palvelusetelin arvo Kokoaikainen,
140h – /kk
Osa-aikainen,
85h-139h/kk
Osa-aikainen,
0-85h/kk
Yli 3-vuotias 792,59 €/kk 634,07 €/kk 475,55 €/kk
Alle 3-vuotias 1196,81 €/kk 957,44 €/kk 718,08 €/kk
Esiopetusta täydentävä osa-aikainen varhaiskasvatus, 86-139h 396,29 €/kk
Esiopetusta täydentävä osa-aikainen varhaiskasvatus, 51-85h 396,29 €/kk
Esiopetusta täydentävä osa-aikainen varhaiskasvatus, 0-50h 396,29 €/kk
 
Palveluseteliin liittyviä käsitteitä:

– Omavastuuosuus = palvelun hinta – palvelusetelin arvo
– Palvelun hinta = palveluntuottajan määrittelemä hinta palvelulle
– Palvelusetelin arvo = kunnan maksama osuus palvelun hinnasta

Omavastuuosuus kesäaikana ja vähäisemmässä hoidontarpeessa

Päiväkodit määrittelevät itse kesäajan ja vähäisemmän hoidon tarpeen vaikutuksen omavastuuosuuteen. Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle 12 kuukaudelta vuodessa.

Ilmoitusvelvollisuus

Oikeus tulosidonnaiseen palveluseteliin ja/tai sen suuruuteen tarkistetaan ja huoltaja/huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan kaupungille mikäli

  • perheen osoite muuttuu
  • perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10% esim. työttömyyden tai työhön menon vuoksi)
  • perhesuhteissa tapahtuu muutoksia (esim. perheenjäsenten lukumäärä muuttuu)
  • lapsen huoltajuus muuttuu
  • lapsen palveluntarve muuttuu => täytä palvelun tarpeen muutokset -lomake
  • lapsen hoitosuhde päättyy => täytä päivähoidon irtisanomislomake

Hakemuksessa tahallisesti annettujen virheellisten tietojen vuoksi hakemus voidaan hylätä.

Kotihoidontuen maksaminen päättyy palvelusetelin myöntämistä edeltävään päivään. Mikäli saatte kotihoidontukea, ilmoittakaa Kelaan päivämäärä, josta alkaen palveluseteli on myönnetty.

Lisätietoja palvelusetelin hakemiseen liittyen:
Palvelupäällikkö Pirjo Seppo
p. 044 906 1242
pirjo.seppo(at)nokiankaupunki.fi

Tulotietoihin liittyvät lisätiedot ja tositteet:
Nokian kaupunki
Sivistyspalvelut
Harjukatu 21
37100 Nokia

Toimistosihteeri Maarit Ali-Marttila-Olkkola (Pitkäniemen päiväkoti)
p. 050 395 8748
maarit.ali-marttila-olkkola(at)nokiankaupunki.fi 

Toimistosihteeri Merja Heinisuo (Pilke päiväkodit, Touhula päiväkodit, Lasten päivähoito Revontulet ja muut päiväkodit)
p. 050 395 8774
merja.heinisuo(at)nokiankaupunki.fi