Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäinen varhaiskasvatus on satunnaista varhaiskasvatusta, jossa läsnäolopäivien määrä on enintään 5 kalenterikuukaudessa. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi käyttää useampana perättäisenä kuukautena, mutta sitä voi varata ainoastaan yhdeksi kalenterikuukaudeksi kerrallaan.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Tilapäistä varhaiskasvatusta tarjotaan kotona hoidettaville lapsille. Tilapäistä varhaiskasvatusta myönnetään, jos päiväkodissa tai perhepäivähoidossa on tilaa. Tilapäinen varhaiskasvatus ei vaikuta kotihoidon tuen maksaminseen.

Toimi näin

Varaa tarvittavat hoitopäivät varhaiskasvatusyksikön johtajalta.