Kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) ovat osa varhaiskasvatushenkilöstöä. He työskentelevät yhdessä lapsen, vanhempien, henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Veot ovat mukana arvioimassa ja suunnittelemassa lapsiryhmän toimintaa ja lapsen tarvitsemia tukitoimia.