Kehityksen ja oppimisen tuki

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään Nokialla yhteistyössä lapsen huoltajien ja lasta hoitavien yhteistyötahojen kanssa. Tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisestä keskustellaan lapsen huoltajan kanssa. Nokialla lapset sijoittuvat oman lähialueen varhaiskasvatusyksikköön, yleisimmin päiväkotiin ja tuki järjestyy siellä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on lapsen oppimisen ja tuen asiantuntija. Tuen suunnittelua tehdään yhteistyössä ryhmän henkilöstön, huoltajien sekä tutkivan tahon asiantuntijoiden kanssa. Mahdollisimman varhain annettu tuki edistää lapsen kehitystä ja kasvua. Lapsen oppimisen ja kehityksen tuki tarkoittaa suunnitelmallista päivittäisen ympäristön ja toiminnan arviointia sekä muokkaamista lapsen tarpeiden mukaisesti.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen periaatteet määritellään varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja se kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.

Toimi näin

Kerro lapsesi tuen tarpeesta hakiessasi lastasi varhaiskasvatukseen. Tai jos lapsesi on jo varhaiskasvatuksen piirissä ja koet, että lapsi tarvitsee tukea, ota yhteyttä yksikön varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) ovat osa varhaiskasvatushenkilöstöä. He työskentelevät yhdessä lapsen, vanhempien, henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Veot ovat mukana arvioimassa ja suunnittelemassa lapsiryhmän toimintaa ja lapsen tarvitsemia tukitoimia.