Kehityksen ja oppimisen tuki

Kehityksen ja oppimisen tuki toteutuu varhaiskasvatuksessa valtakunnallisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Huoli lapsesi kehityksestä ja oppimisesta voi nousta sinulta tai ryhmän henkilökunnalta. Mikäli sinulla herää huoli lapsesi kehityksestä ja oppimisesta, kerro siitä ryhmän henkilökunnalle. Henkilökunta keskustelee kanssasi ja yhteistyössä sovitaan lapsellesi annettavasta tuesta ja tuen saamisen muodoista.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) ovat osa varhaiskasvatushenkilöstöä. He työskentelevät yhdessä lapsen, vanhempien, henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Veot ovat mukana arvioimassa ja suunnittelemassa lapsiryhmän toimintaa ja lapsen tarvitsemia tukitoimia.