Painotukset

Nokianvirran koulun painotusluokat

Hakeutuminen painoteluokille

Tiedote asiaan liittyen lähtee 6. luokkalaisten vanhemmille Wilma kautta alkuvuodesta.

Musiikkiluokka  (ops 2016)

Kankaantaan koulun musiikkiluokan oppilaat jatkavat painotettua musiikin opiskeluaan Nokianvirran koulun musiikkiluokalla. Painotettu musiikinopetus tarkoittaa tuntimäärissä sitä, että musiikkiluokalla opetetaan musiikkia kolmen vuoden aikana yhteensä seitsemän vuosiviikkotuntia kahden vuosiviikkotunnin sijaan.

Yläkouluun siirryttäessä avautuu kaikille Nokian alakoulujen oppilaille uusi mahdollisuus hakeutua Nokianvirran koulun musiikkiluokalle. Kuitenkin vain siinä tapauksessa, että musiikkiluokalla on tilaa ottaa uusia oppilaita. Uudet oppilaat musiikkiluokalle valitaan hakemusten ja musiikkitestin perusteella.

Mikäli musiikkiluokkalainen haluaisi jostain erityisen painavasta syystä keskeyttää musiikkipainotteisen opiskelun, siitä tulee ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (tammikuu) omaan opettajaan sekä Nokianvirran koulun rehtoriin. Yhteydenotto on ehdottoman tärkeä, jotta tiedämme kuinka moni on valmis jatkamaan musiikkiluokalla siirryttäessä yläkouluun. Taataksemme musiikkiluokan jatkumisen yläkoulussa tulee oppilasmäärän olla sellainen, että meillä on taloudelliset edellytykset jatkaa luokan toimintaa. Päätöksen musiikkiluokalla opiskelun keskeyttämisestä tekee yläkoulun rehtori. Keskeyttämispäätös on aina harkinnanvarainen.

Hakuaika päättynyt kevään 2022 hakuajan osalta.

 

Kuvataidepainotteinen luokka (ops 2016)

Kuvataideryhmään voi pyrkiä kaikista Nokian alakouluista. Oppilas ei voi opiskella sekä musiikki- että kuvataideluokassa. Painotettu opetus tarkoittaa tuntimäärissä sitä, että kuvataideryhmässä opetetaan kuvataidetta seitsemän tuntia kolmen vuoden aikana kahden tunnin sijaan (kaksi tuntia on kaikille pakollista). Kuvataideryhmän oppilas tulee siis valinneeksi viisi tuntia kuvataidetta kahden pakollisen tunnin lisäksi. Yhteensä valinnaisia opintoja yläkoulun aikana on 11 tuntia, joista kuvataiteen painotetun valinnan jälkeen muuta vapaasti valittavaa jää siis kuusi tuntia (kaksi tuntia kahdeksannella luokalla ja neljä tuntia yhdeksännellä luokalla).
Kuvataideryhmän oppilaat valitaan hakemuksen ja pääsykokeen perusteella.

Hakuaika päättynyt kevään 2022 hakuajan osalta.

Liikuntapainotteinen luokka (ops 2016)

Liikuntapainotteiselle luokalle valittu oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaisiin aamuharjoituksiin, jotka toteutetaan yhteistyössä nokialaisten urheiluseurojen kanssa. Liikuntapainotteiselle luokalle hakeutuvalle oppilaalle tulee 7. luokalle yksi tunti valinnaista liikuntaa ja  8. ja 9. luokalla kaksi tuntia valinnaista liikuntaa.

Liikuntapainotteisen luokan oppilaat ovat olleet lähinnä joukkuelajien edustajia. Mikään ei kuitenkaan estä myös yksilölajien harrastajia hakeutumasta liikuntapainotteiselle luokalle edellyttäen, että valmentautumiseen liittyvät asiat ja ohjelmat ovat kunnossa. Painotukseen valitaan pääsykokeen perusteella. Kaikki liikuntapainotteiselle luokalle hakeneet oppilaat suorittavat pääsykokeen. Liikuntatestinä käytämme olympiakomitean suosittelemaa soveltuvuuskoetta. Lisäksi vaatimuksena on, että oppilaan aamuharjoittelu voidaan toteuttaa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Liikuntapainotteisen luokan tarkoituksena ei ole tehdä nuorista huippu-urheilijoita vaan tukea oppilaita kokonaisvaltaisesti sekä liikuntaharrastuksen että koulunkäynnin osalta.

Hakuaika päättynyt kevään 2022 hakuajan osalta.

Valinnaisaineiden tuntimäärät painotusluokkilla syksystä 2022 alkaen:

7. lk (ops 2016)  8. lk (ops 2016)  9. lk (ops 2016)
Aine perus Mu Ku Li Perus Mu Ku Li perus Mu Ku Li
Musiikki 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 0 0
Kuvataide 2 2 3 2 0 0 2 0 0 0 2 0
Liikunta 2 2 2 3 3 3 3 5 2 2 2 4
Valinnaisaineet, jotka jäävät painotuksen lisäksi valittavaksi. 1 0 0 0 4 2 2 2 5 3 3 3