Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus Nokianvirran koulussa

Oppilaanohjaajat:

 • auttavat oppilaita koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
 • ohjaavat jatkokoulutus- ja ammatinvalintakysymyksissä
 • opinto-ohjaaja Pirita Heiskasen ohjauksessa olevat luokat: 7e, 7g, 7h, 7i, 8a, 8b, 8c, 8d, 8g, 9b, 9c, 9e, 9g, 9i, jopo
 • opinto-ohjaaja Kati Kettusen ohjauksessa olevat luokat: 7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 8f, 8e, 8h, 8i, 9a, 9d, 9f, 9h, pienluokka

 

Ohjauksen muodot:

 • oppilaanohjauksen luokkatunnit
 • pienryhmäohjaus
 • henkilökohtainen ohjaus

 

Oppilaanohjauksen tuntimäärät:

 • 7. luokka: tunti viikossa syyslukukaudella
 • 8. luokka: tunti viikossa kevätlukukaudella
 • 9. luokka: tunti viikossa syys- ja kevätlukukaudella

 

TET -jaksot:

 • 9. luokkalaiset 21.9.-25.9.2020  ja 7.-11.12.2020 (vkot 39 ja 50), varalla (vkot 42 ja 9).
 • 8. luokkalaiset 17.-21.5.2021 (viikko 20)
 • pienluokan työharjoittelut sovitaan erikseen

Lisätietoa oppilaanohjauksesta.