Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus Nokianvirran koulussa

Oppilaanohjaajat:
– auttavat oppilaita koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
– ohjaavat jatkokoulutus- ja ammatinvalintakysymyksissä
– opinto-ohjaaja Pirita Heiskasen ohjauksessa olevat luokat: 7a, 7b, 7c, 7d, 7g, 8b, 8c, 8e, 8g, 8i, 9b, 9d, 9g, 9i, jopo
– opinto-ohjaaja Kati Kettusen ohjauksessa olevat luokat: 7e, 7f, 7h, 7i, 8a, 8d, 8f, 8h, 9a, 9c, 9e, 9f, 9h, 91p

Ohjauksen muodot:
– oppilaanohjauksen luokkatunnit
– pienryhmäohjaus
– henkilökohtainen ohjaus

Oppilaanohjauksen tuntimäärät:
– 7. luokka: tunti viikossa syyslukukaudella
– 8. luokka: tunti viikossa kevätlukukaudella
– 9. luokka: tunti viikossa syyss- ja kevätlukukaudella

TET -jaksot:
– 9. luokkalaiset viikot 39 ja 50, varalla viikot 42 ja 9.
– 8. luokkalaiset 11.-15.5.2020
– pienluokkien työharjoittelut sovitaan erikseen

Lisätietoa oppilaanohjauksesta.