Nokian Taidetalo

Nokian Taidetalo toimii 19.6.2023 alkaen osana välitilamallia ja on siten varattu taiteilijan työskentelytilaksi 31.12.2023 saakka. Jatkotoimenpiteistä päätetään syyskauden 2023 aikana. Taidetalon yläkerta on vuokrattu Nokian Yrittäjät ry:n yhteisöllistä toimintaa varten 1.8.2023 alkaen.

27.6.2023 Kulttuurin välitilojen toimijat on valittu

Välitilamallin kolmannella hakukierroksella kulttuuritoimijoille oli tarjolla väliaikaiseen toimintaan maksuttomia tiloja paitsi Tampereelta, ensimmäistä kertaa myös Nokialta. Nokian vanhalle lukiolle ja Taidetalon alakertaan varattiin työ- ja harjoitustilaa kuvataiteelle, teatterille ja tanssille. Lisäksi Nokian välitiloja myönnettiin avoimien ryhmien harrastustoimintaan. Toimijat valittiin kesäkuussa, lue aiheesta tarkemmin tiedotteesta.

Tilakokeilu 1.2.2022 – 18.6.2023

Taidetalolla oli reilun vuoden ajan kaupungin kulttuuripalvelujen ja tilapalvelujen sekä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin yhteinen tilakokeilu, jossa tilaa tarjottiin maksutta kulttuuri- ja kansalaistoiminnan järjestäjille. Seuraparlamentin esityksestä ja hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston päätöksellä kokeilu päättyi 18.6.2023, sillä tilojen ei koettu olevan tarkoituksenmukaiset toiminnalle. Aiheesta voit lukea tarkemmin jaoston 22.2.2023 kokouksen pöytäkirjasta.

Kokeilussa Taidetalo oli laajasti nokialaisten kulttuuri- ja kansalaistoimintaa järjestävien yhdistysten, vapaiden toimintaryhmien ja yksittäisten kuntalaisten käytettävissä asukkaille tarkoitettuun avoimeen toimintaan.

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa tila tarjottiin erityisesti kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin laajan toimialan toimijoiden käyttöön. Vapaa-aikajaoston päätöksellä (4.5.2022) tiloja tarjottiin laajasti nokialaisille kansalaistoimintaa järjestäville yhdistyksille. Seuraparlamentti laajensi vielä kokeilua kokouksessaan 31.8.2022 siten, että myös vapaat toimintaryhmät ja yksittäiset kuntalaiset voivat varata tilaa, jos toiminta on kaikille avointa kansalais- ja kulttuuritoimintaa.

Lisätietoja:

Pia Keltti
kulttuurikoordinaattori
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut
p. 040 133 4101
pia.keltti@nokiankaupunki.fi