Tilojen kokeileva käyttö: Taidetalo

Nokian Taidetalolla jatkuu kokeilu, jossa vapaa-aikapalvelujen hallinnoima tila annetaan kansalaistoiminnan omaehtoiseen ja kokeilevaan käyttöön. Tilasta ei toistaiseksi peritä vuokraa, ja se on laajasti nokialaisten kansalaistoimintaa järjestävien yhdistysten, vapaiden toimintaryhmien ja yksittäisten kuntalaisten käytettävissä asukkaille tarkoitettuun avoimeen toimintaan. Kokeilusta vastaa kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti, joka kehittää toimintamallia yhdessä kaupungin kanssa.

Tilan käyttötarkoitus

Taidetaloa voi varata esimerkiksi kokouksiin, harjoituksiin, yleisötilaisuuksiin, näyttelyihin ja harrastustoimintaan. Vapaat toimintaryhmät ja yksittäiset kuntalaiset voivat varata tilaa, jos toiminta on kaikille avointa kulttuuri- ja kansalaistoimintaa. Yritystoiminta tai yksityistilaisuudet eivät ole kansalaistoiminnalle varatussa tilassa mahdollisia.

Yhdistykset ja yksityiset järjestävät Taidetalolla näyttelyitä, mutta myös samaan aikaan tapahtuvat toiminnot ovat mahdollisia. Näyttelyt ovat avoinna yleisölle pääsääntöisesti ti-pe klo 11–17 ja su klo 11–16.

Kansalaistoiminnalle luovutettava tila tarjoaa mahdollisuuden etsiä uusia toimintoja, toimintatapoja, yhteistoiminnan muotoja ja kumppanuuksia.Tiloissa voi väliaikaisesti kokoontua samaan aikaan korkeintaan 30 henkilöä. Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti on luonut toiminnalle pelisäännöt yhdessä vapaa-aikapalvelujen ja tilapalvelujen kanssa, ja jokainen tilaa käyttävä sitoutuu niitä noudattamaan.

Tilavaraukset tehdään vapaa-aikapalveluista

Tila varataan verkkolomakkeella vapaa-aikapalveluista, josta se vahvistetaan kolmen arkipäivän sisällä. Varaustilanteen voit tarkistaa tältä sivulta Tarkista Taidetalon varaustilanne -kuvakkeesta. Avaimet haetaan arkisin klo 9–15 vapaa-aikapalvelujen toimistolta kirjasto- ja kulttuuritalo Virrasta (1.krs, Välikatu 11) tai muuna ajankohtana erikseen sopien. Lisätietoja saat vapaa-aikapalveluista vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi tai puhelimitse 050 395 8817. Varauksissa tulee huomioida, että tila on avoimesti kaikkien käytettävissä myös pidempien varausten, kuten näyttelyjen aikaan. Vakiovaraukset ovat mahdollisia.

Tilakokeilulla etsitään ratkaisua tilaresurssiin ja mahdollistetaan uusia toimintoja

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa tila tarjottiin erityisesti kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin laajan toimialan toimijoiden käyttöön. Vapaa-aikajaoston päätöksellä (4.5.2022) tiloja tarjottiin laajasti nokialaisille kansalaistoimintaa järjestäville yhdistyksille. Seuraparlamentti laajensi vielä kokeilua kokouksessaan 31.8.2022 siten, että myös vapaat toimintaryhmät ja yksittäiset kuntalaiset voivat varata tilaa, jos toiminta on kaikille avointa kansalais- ja kulttuuritoimintaa.

Tilasta ei toistaiseksi peritä vuokraa, vaan vastikkeellisuus syntyy siellä järjestettävästä toiminnasta. Seuraparlamentin tulee tehdä ehdotus kokeilun aikana sekä toimintamallista että vastikkeellisuudesta, jotka käsitellään vapaa-aikajaoston kokouksessa syyskauden lopulla 2022. Maksuttomuus on tällä erää voimassa 31.12.2022 saakka. Mahdollisista muutoksista mm. vastikkeellisuuteen tiedotetaan kokeilun edetessä ja toimintamallin kehittyessä.

Vapaa-aikapalveluissa yhdessä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kanssa on käyty keskustelua tilantarpeesta eri yleishyödyllisten yhteisöjen (yhdistykset, järjestöt, seurat, työryhmät) toimintaan. Tiloja tarvitaan mm. kokouksiin, tilaisuuksien järjestämiseen sekä tarvikkeiden ja arkistojen säilyttämiseen. Usein yhteisöillä ei ole omia tai ei ole varaa vuokrata tiloja toimintaansa varten, ja sopivia tiloja koetaan olevan liian vähän. Tilavuokrat voivat olla 40–60 % yhteisöjen vuosibudjeteista, mikä koetaan kustannuksiltaan yhteisöjen toimintaa rajoittavana.

Kokeilua jatketaan vapaa-aikajaoston päätöksellä toistaiseksi siihen asti, kun Nokian kaupungin uudistettu avustuspolitiikka on hyväksytty. Käytännössä tämä tarkoittaa tilakokeilun jatkumista kevääseen 2023, mikäli kiinteistön osalta ei muuta kaupungin kiinteistön hallinnassa päätetä.

Tiedustelut tilavarauksiin liittyen:

vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi, p. 050 395 8817

Lisätietoja tilakokeilusta:

Jyrki Käkönen
puheenjohtaja, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti
p. 040 581 5232
jyrkikkn@gmail.com

Pia Keltti
kulttuurikoordinaattori
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut
p. 040 133 4101
pia.keltti@nokiankaupunki.fi

Asta Engström
vapaa-aikajohtaja
Nokian kaupungin vapaa-aikapalvelut
p. 040 77 99 068
asta.engstrom@nokiankaupunki.fi