Tilojen kokeileva käyttö: Taidetalo

Nokian Taidetalolla jatketaan kokeilua, jossa vapaa-aikapalvelujen hallinnoima tila annetaan kansalaistoiminnan omaehtoiseen ja kokeilevaan käyttöön. Tilasta ei toistaiseksi peritä vuokraa, ja se on laajasti nokialaisten kansalaistoimintaa järjestävien yhdistysten käytettävissä asukkaille tarkoitettuun toimintaan. Tilat ovat varattavissa jälleen 6.6.2022 alkaen. Tiloissa voi väliaikaisesti kokoontua samaan aikaan korkeintaan 30 henkilöä. Kokeilusta vastaa kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti, joka kehittää toimintamallia yhdessä kaupungin kanssa.

Tilavaraukset siirtyvät 6.6.2022 alkaen vapaa-aikapalveluihin

Tilan voi varata verkkolomakkeella vapaa-aikapalveluista, josta se vahvistetaan kolmen arkipäivän sisällä. Varaustilanteen voi tarkistaa varauskalenterista. Heinäkuun ja elokuun alun varaukset tulee tehdä 30.6. mennessä toimiston kesäsulun vuoksi. Myös avaintenhallinta siirtyy toistaiseksi vapaa-aikapalveluihin. Avaimet haetaan arkisin klo 9–15 vapaa-aikapalvelujen toimistolta kirjasto- ja kulttuuritalo Virrasta (1.krs, Välikatu 11).

Seuraparlamentti on luonut toiminnalle pelisäännöt yhdessä vapaa-aikapalvelujen ja tilapalvelujen kanssa, ja jokainen tilaa käyttävä sitoutuu noudattamaan niitä samalla kun hakee avaimen. Ohjeita tarkennetaan tarvittaessa elokuussa.

Tila on laajasti nokialaisen kansalaistoiminnan käytettävissä asukkaille järjestettävään toimintaan

Tilasta ei toistaiseksi peritä vuokraa, vaan vastikkeellisuus syntyy siellä järjestettävästä toiminnasta. Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin tulee kuitenkin tehdä ehdotus kokeilun aikana sekä toimintamallista että vastikkeellisuudesta, jotka käsitellään vapaa-aikajaoston kokouksessa marraskuussa. Maksuttomuus on tällä erää voimassa 31.12.2022 saakka. Mahdollisista muutoksista mm. vastikkeellisuuteen tiedotetaan kokeilun edetessä ja toimintamallin kehittyessä.

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa tila tarjottiin erityisesti kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin laajan toimialan toimijoiden käyttöön. Vapaa-aikajaoston päätöksellä (4.5.2022) tiloja tarjotaan nyt laajasti nokialaisille kansalaistoimintaa järjestäville yhdistyksille. Taidetalon tiloja voi käyttää 6.6. alkaen maksutta esimerkiksi kokouksiin, harjoituksiin, yleisötilaisuuksiin, näyttelyihin ja harrastustoimintaan. Myös vakiovuorot ovat mahdollisia. Varauksissa tulee huomioida, että tila on avoimesti kaikkien käytettävissä myös pidempien varausten, kuten näyttelyjen, aikaan.

Tilakokeilulla etsitään ratkaisua tilaresurssiin ja mahdollistetaan uusia toimintoja

Vapaa-aikapalveluissa yhdessä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kanssa on käyty keskustelua tilantarpeesta eri yleishyödyllisten yhteisöjen (yhdistykset, järjestöt, seurat, työryhmät) toimintaan. Tiloja tarvitaan mm. kokouksiin, tilaisuuksien järjestämiseen sekä tarvikkeiden ja arkistojen säilyttämiseen. Usein yhteisöillä ei ole omia tai ei ole varaa vuokrata tiloja toimintaansa varten, ja sopivia tiloja koetaan olevan liian vähän. Tilavuokrat voivat olla 40–60 % yhteisöjen vuosibudjeteista, mikä koetaan kustannuksiltaan yhteisöjen toimintaa rajoittavana.

Kansalaistoiminnalle luovutettava tila tarjoaa mahdollisuuden etsiä uusia toimintoja, toimintatapoja, yhteistoiminnan muotoja ja kumppanuuksia

Kokeilua jatketaan vapaa-aikajaoston päätöksellä toistaiseksi siihen asti, kun Nokian kaupungin uudistettu avustuspolitiikka on hyväksytty. Käytännössä tämä tarkoittaa tilakokeilun jatkumista kevääseen 2023, mikäli kiinteistön osalta ei muuta kaupungin kiinteistön hallinnassa päätetä. Kokeilun aikana kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin tulee edelleen kehittää tilojen kokeilevaa käyttöä yhdessä kaupungin kanssa. Seuraparlamentti toimittaa väliraportin kesän ja syyskauden toiminnasta vapaa-aikajaoston marraskuun kokoukseen.

Tiedustelut tilavarauksiin liittyen:

vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi

Lisätietoja:

Jyrki Käkönen
puheenjohtaja
kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti
p. 040 581 5232
jyrkikkn@gmail.com

Asta Engström
vapaa-aikajohtaja
Nokian kaupungin vapaa-aikapalvelut
p. 040 77 99 068
asta.engstrom@nokiankaupunki.fi