Tilojen kokeileva käyttö: Taidetalo

Nokian Taidetalolla jatkuu 18.6.2023 saakka kokeilu, jossa vapaa-aikapalvelujen hallinnoima tila annetaan kansalaistoiminnan omaehtoiseen ja kokeilevaan käyttöön maksutta. Taidetalon alakerta on mukana välitilahaussa, jossa tila annetaan valitun toimijan käyttöön maksutta 19.6. - 31.12.2023. Välitilahaku päättyy 21.5.klo 23:59.

Tilakokeilu jatkuu 18.6.2023 saakka

Seuraparlamentin esityksestä ja hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston päätöksellä kokeilu päättyy 18.6.2023. Aiheesta voit lukea tarkemmin jaoston 22.2. kokouksen pöytäkirjasta. Alla oleva info koskee meneillään olevaa kokeilujaksoa. Tilasta ei toistaiseksi peritä vuokraa, vaan vastikkeellisuus syntyy siellä järjestettävästä kaikille avoimesta toiminnasta. Taidetalo on laajasti nokialaisten kansalaistoimintaa järjestävien yhdistysten, vapaiden toimintaryhmien ja yksittäisten kuntalaisten käytettävissä asukkaille tarkoitettuun avoimeen toimintaan. Kokeilusta vastaa kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti, joka kehittää toimintamallia yhdessä kaupungin kanssa.

Taidetalon alakerta mukana välitilahaussa. Haku päättyy 21.5.2023, tila toimijan käytettävissä 19.6. – 31.12.2023

Välitiloja voi hakea esimerkiksi kulttuuri- ja taidetoimijoiden työskentelyyn: teosten valmistamiseen, esittämiseen tai näyttelyihin, projektien toteuttamiseen tai vaikka avoimeen yhteisölliseen kulttuuritoimintaan. Välitilassa tai sen käytön tuloksena tulee järjestää jossain muodossa kulttuuritoimintaa. Välitilojen toimintatapa ideoitiin osana Tampereen ja Pirkanmaan yhteistä kulttuuripääkaupunkihakua, ja sitä on kehitetty vuodesta 2021 osana kulttuurin alueellista kehittämishanketta, Operaatio Pirkanmaata. Välitilamallin idea on, että tyhjillään väliaikaisesti olevia tiloja tarjotaan maksutta kulttuuri- ja taidetoimijoiden käyttöön avoimen haun kautta. Tällä mallilla voidaan helpottaa kulttuurialan toimijoiden tilojen puutetta väliaikaisesti ja tarjota mahdollisuus paikkasidonnaisen konseptin luomiseen. Nokialla kohteita on kaksi: Taidetalon alakerta ja Nokian vanhan lukion luokkatiloja. Lue lisää aiheesta Operaatio Pirkanmaan verkkosivuilta, jossa myös hakuohjeet ja -lomake.

Tilakokeilu 1.2.2022 – 18.6.2023

Taidetaloa voi varata esimerkiksi kokouksiin, harjoituksiin, yleisötilaisuuksiin, näyttelyihin ja harrastustoimintaan. Vapaat toimintaryhmät ja yksittäiset kuntalaiset voivat varata tilaa, jos toiminta on kaikille avointa kulttuuri- ja kansalaistoimintaa. Yritystoiminta tai yksityistilaisuudet eivät ole kansalaistoiminnalle varatussa tilassa mahdollisia. Yhdistykset ja yksityiset järjestävät Taidetalolla näyttelyitä, mutta myös samaan aikaan tapahtuvat toiminnot ovat mahdollisia. Näyttelyt ovat avoinna yleisölle pääsääntöisesti ti-pe klo 11–17 ja su klo 11–16. Kansalaistoiminnalle luovutettava tila tarjoaa mahdollisuuden etsiä uusia toimintoja, toimintatapoja, yhteistoiminnan muotoja ja kumppanuuksia.Tiloissa voi väliaikaisesti kokoontua samaan aikaan korkeintaan 30 henkilöä. Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti on luonut toiminnalle pelisäännöt yhdessä vapaa-aikapalvelujen ja tilapalvelujen kanssa, ja jokainen tilaa käyttävä sitoutuu niitä noudattamaan. Tila varataan verkkolomakkeella vapaa-aikapalveluista, josta se vahvistetaan kolmen arkipäivän sisällä. Varaustilanteen voit tarkistaa tältä sivulta Tarkista Taidetalon varaustilanne -kuvakkeesta. Avaimet haetaan arkisin klo 9–15 vapaa-aikapalvelujen toimistolta kirjasto- ja kulttuuritalo Virrasta (1.krs, Välikatu 11) tai muuna ajankohtana erikseen sopien. Lisätietoja saat vapaa-aikapalveluista vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi tai puhelimitse 050 395 8817. Varauksissa tulee huomioida, että tila on avoimesti kaikkien käytettävissä myös pidempien varausten, kuten näyttelyjen aikaan. Vakiovaraukset ovat mahdollisia.

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa tila tarjottiin erityisesti kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin laajan toimialan toimijoiden käyttöön. Vapaa-aikajaoston päätöksellä (4.5.2022) tiloja tarjottiin laajasti nokialaisille kansalaistoimintaa järjestäville yhdistyksille. Seuraparlamentti laajensi vielä kokeilua kokouksessaan 31.8.2022 siten, että myös vapaat toimintaryhmät ja yksittäiset kuntalaiset voivat varata tilaa, jos toiminta on kaikille avointa kansalais- ja kulttuuritoimintaa. Vapaa-aikapalveluissa yhdessä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kanssa on käyty keskustelua tilantarpeesta eri yleishyödyllisten yhteisöjen (yhdistykset, järjestöt, seurat, työryhmät) toimintaan. Tiloja tarvitaan mm. kokouksiin, tilaisuuksien järjestämiseen sekä tarvikkeiden ja arkistojen säilyttämiseen. Usein yhteisöillä ei ole omia tai ei ole varaa vuokrata tiloja toimintaansa varten, ja sopivia tiloja koetaan olevan liian vähän. Tilavuokrat voivat olla 40–60 % yhteisöjen vuosibudjeteista, mikä koetaan kustannuksiltaan yhteisöjen toimintaa rajoittavana.

Tiedustelut tilavarauksiin liittyen:

vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi, p. 050 395 8817

Lisätietoja tilakokeilusta ja välitilahausta:

Pia Keltti
kulttuurikoordinaattori
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut
p. 040 133 4101
pia.keltti@nokiankaupunki.fi