Taidetalon tarina

Taidetalon historia on palanen Nokian sosiaalihistoriaa ja teollista perinnettä. Talo rakennettiin Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lastentaloksi vuonna 1936.

Oy Nokia Ab vuokrasi tontin yhdistykselle 50 vuodeksi markan vuotuista vuokraa vastaan. Piirustukset laati tehtaan rakennusmestari N. Salminen. Rakennuksen valmistuttua Mannerheimin Lastensuojeluliitto käynnisti siinä lastenneuvolatoiminnan. Moni muistaa vielä, kuinka nykyisen Taidetalo-nimen tilalla luki alkujaan KMLL Lastentalo.

Sota-aikana Lastentaloon järjestettiin apteekki viereisen sotasairaalan eli Kerholan tarpeisiin. Kunnallinen neuvolatoiminta käynnistyi sodan jälkeen, ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto vuokrasi talon kauppalalle luopuen omasta neuvolatoiminnastaan. Matala lisäsiipi rakennettiin 1962 kouluhammaslääkärin vastaanottotiloiksi.

Kun Nokian kaupunki rakensi terveyskeskuksen, saatiin neuvolalle sieltä uudenaikaiset toimitilat. Mannerheimin Lastensuojeluliitto myi talon Oy Nokia Ab:lle. Kaupunki vuokrasi rapistuneen Lastentalon kuvataiteilijoiden näyttely- ja työskentelytiloiksi vuonna 1981.

Kulttuuriväki kunnosti tilat talkoovoimin. Siitä lähtien rakennusta on nimitetty Taidetaloksi. Pari vuotta myöhemmin Taidetalo siirtyi kaupungin omistukseen osana laajoja maakauppoja.

Monipuolinen näyttelytoiminta jatkui aina vuoteen 2019 saakka. Kaupungin kulttuuripalvelujen näyttelytoiminta siirtyi kesällä 2020 avautuneeseen kirjasto- ja kulttuuritalo Virtaan, jossa taidetila Raamissa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä. Taidetalo oli tämän jälkeen nuorisopalveluiden käytössä.

Nokian Taidetalolla käynnistyy 1.2.2022 kokeilu, jossa vapaa-aikapalvelujen hallinnoima tila annetaan kulttuuri- ja kansalaistoiminnan omaehtoiseen ja kokeilevaan käyttöön tilojen vapauduttua nuorisopalveluilta. Tilat ovat ensisijaisesti varattavissa kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin toimialueeseen kuuluville taustayhteisöille kokouksiin, harjoituksiin, yleisötilaisuuksiin, näyttelyihin ja harrastustoimintaan. Kokeilusta vastaa seuraparlamentti, jonka tukena toimii Tehdassaaren Tuki ry. toiminnan operaattorina. Ensimmäinen kokeilujakso on 1.2. – 31.5.2022, jatkosta päätetään vapaa-aikajaoston kokouksessa 4.5.