Taidetalo kulttuuri- ja kansalaistoiminnan käyttöön


Nokian Taidetalolla käynnistyy 1.2.2022 kokeilu, jossa vapaa-aikapalvelujen hallinnoima tila annetaan kulttuuri- ja kansalaistoiminnan omaehtoiseen ja kokeilevaan käyttöön. Tilat ovat ensisijaisesti varattavissa kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin toimialueeseen kuuluville taustayhteisöille kokouksiin, harjoituksiin, yleisötilaisuuksiin, näyttelyihin ja harrastustoimintaan. Kokeilusta vastaa seuraparlamentti, jonka tukena toimii Tehdassaaren Tuki ry. toiminnan operaattorina. Tilat ovat varattavissa maanantaista 7.2. alkaen.

Päivitetty 4.2.2022: Lisätty sivustolle Taidetalon verkkosivujen linkki.

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnalle sopivia tiloja ei ole riittävästi

Vapaa-aikapalveluissa yhdessä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kanssa on käyty keskustelua tilantarpeesta eri yleishyödyllisten yhteisöjen (yhdistykset, järjestöt, seurat, työryhmät) toimintaan. Tiloja tarvitaan mm. kokouksiin, tilaisuuksien järjestämiseen sekä tarvikkeiden ja arkistojen säilyttämiseen.

Usein yhteisöillä ei ole omia tai ei ole varaa vuokrata tiloja toimintaansa varten. Tilavuokrat voivat olla 40–60 % yhteisöjen vuosibudjeteista, mikä koetaan kustannuksiltaan yhteisöjen toimintaa rajoittavana. Kansalaisyhteiskunnan toimijoita on mahdollista tukea julkisin avustuksin sekä tilojen kautta. Kaupunki voi tukea toimijoita myös tilojen kokeilevan käytön kautta esim. tilojen jäätyä tyhjäksi tai odottaessa uutta käyttötarkoitusta. Taidetalo vapautui vapaa-aikapalvelujen toimintojen siirryttyä muualle ja on siten käytettävissä kokeiluun.

Seuraparlamentti vastaa kokeilusta ja kehitettävästä toimintamallista

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin työn tukena ja toiminnan operaattorina toimii Tehdassaaren Tuki ry. Operaattori vastaa esimerkiksi ajan ja tilan jakamisesta eri toimijoille sekä käytännön järjestelyistä kuten avaintenluovutuksesta ja yleisestä siivouksesta. Tehdassaaren Tuki ry tuo Taidetalolle myös toimistonsa.

Tilaa voivat käyttää seuraparlamentin toimialueeseen kuuluvat yhteisöt, joita Nokialla on laskutavasta riippuen noin 50–100. Tiloja käyttää myös perhekeskusverkosto, minkä lisäksi tiloja voivat varata niiden ollessa vapaina myös kaupungin urheilu- ja liikuntaseurat. Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa 1.2.–31.5.2022 vuokria ei peritä, vaan vastikkeellisuus muodostuu esimerkiksi kaupunkilaisille avoimesta toiminnasta sekä tilojen päivittäisestä ylläpidosta. Seuraparlamentti on luonut toiminnalle pelisäännöt yhdessä vapaa-aikapalvelujen ja tilapalvelujen kanssa, ja jokainen tilaa käyttävä sitoutuu noudattamaan niitä. Kokeilusta tehdään erikseen sopimus kaupungin kanssa.

Taidetaloa voi varata maanantaista 7.2. alkaen sähköisestä varauskalenterista, joka löytyy osoitteesta www.nokiantaidetalo.fi. Sivustolla on ohjeet sähköisen varauksen tekemiseen sekä muuta infoa tilojen kokeilevasta käytöstä ja vuokrattavista tiloista. Sivustoa ylläpitää toiminnan operaattori. Tiedustelut sähköpostitse info@nokiantaidetalo.fi sekä soittoaikoina, jotka löytyvät sivustolta. Taidetalon tiloja ei varata vapaa-aikapalvelujen toimistolta.


LISÄTIETOA

Jyrki Käkönen p. 040 581 5232
kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin puheenjohtaja

Asta Engström p. 040 7799 068
vapaa-aikajohtaja
Nokian kaupunki

Taustaa kokeiluhankkeelle

Kokeilussa on kyse uudenlaisesta kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toimintamallin yhteistoiminnallisesta kehittämisestä. Tilojen kokeileva käyttö on myös politiikkasuosituksen mukaista: väliaikaisesti tyhjillään olevia tiloja tai niiden uutta käyttötarkoitusta suunniteltaessa tilat otetaan kokeilevaan käyttöön väliaikaisesti, määräajalla tai pop up -toimintaan. Taidetalon kokeilu lisää kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Osallisuuden edistäminen on myös Nokian kaupungin hyvinvointiohjelman strateginen kärkihanke.

Tilojen käytön uudenlaisella suunnittelulla voi tyhjien tilojen käyttöönotto taitavasti toteutettuna tarjota uuden kasvualustan uudenlaiselle luovuudelle, kaupunkikulttuurille, yrittäjyydelle ja osallisuudelle. Kokeilujen avulla on mahdollista kannustaa erilaisia toimijoita yhteen, saada tiloille väliaikaiskäyttöä, luoda uudenlaisia toimintamalleja sekä löytää myös sosiaalisesti kestävään kehitykseen ja paikallisiin yhteisöihin sitoutunut tulevaisuus.

Kokeilujaksosta parlamentti kokoaa raportin vapaa-aikajaostolle, joka päättää kokeilun jatkumisesta 4.5. kokouksessaan. Raportissa kuvataan tiloilla toteutunut käyttö sekä laaditaan toimintasuunnitelma tilojen jatkokäytöstä ja vastikkeellisuudesta. Tämä kokeilu voi onnistuessaan johtaa myös muihin vastaaviin tilojen käytön kokeiluihin Nokian kaupungilla erilaisten yhteisöjen tilojen tarpeen ollessa suuri ja toisaalta kaupungilla olevien tyhjien tilojen täyttämiseksi.

Oheismateriaali: Politiikkasuositus, helmikuu 2019: Tyhjät tilat kaupunkien voimavaraksi. Dwellers in agile cities, Strateginen tutkimus, Tampereen yliopisto.