Kohdeavustuksen tiliselvitys

Kohdeavustuksen tiliselvitys

 • Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston tai viranhaltijan päätös § ja päätöspäivä
 • Tuloja ja menoja osoittaviin tositteisiin perustuva yksityiskohtainen erittely avustuksen käytöstä. Huom! esitä koko hankkeen toteutuneet kustannukset eriteltynä tulot € ja menot €. Tarvittaessa erillisenä liitteenä.
 • Pudota tiedostot tähän tai
  Max. tiedoston koko: 256 MB.
  • Nimi, asema järjestössä tai hankeorganisaatiossa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Kohdeavustuksen saajan on toimitettava tositteisiin perustuva tiliselvitys avustuksen käytöstä. Selvitys annetaan kirjallisena hyvinvointi- ja vapaa-aikajaostolle kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun avustuskohde on toteutunut. Kaupungin tilintarkastajille varataan mahdollisuus avustusta saaneen yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen. Jos avustus tai osa siitä jää käyttämättä, siitä on ilmoitettava vapaa-aikakeskuksen toimistoon mahdollisimman pian, p. 03 565 20100 tai hyvinvointijavapaa-aika@nokiankaupunki.fi Käyttämätön osa palautetaan Nokian kaupungille. Käyttötarkoituksen muutosta on haettava ennen kohteen toteutumista Nokian kaupungin vapaa-aikajaostolta kirjallisesti, osoite PL 2, 37101
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.