Kulttuuriohjelma

Ajankohtaista

Kulttuuripaneeli 1.2.2024 klo 18 Hiomo-sali, kirjasto- ja kulttuuritalo Virta

Kaikille avoin tilaisuus, jossa keskustelun aiheena kulttuuriohjelman painoalue Juuriaan vaaliva, uudistuva kaupunkiympäristö ja -kulttuuri. Paneelikeskustelun juontaa nokialainen toimittaja ja kirjailija Minna Ala-Heikkilä. Panelisteina keskustelemassa taiteen, rakentamisen, kaavoituksen ja kulttuuriperinnön ammattilaisia.

Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/kulttuuripaneelit

 

Nokian kaupungin ensimmäinen kulttuuriohjelma ”Juurevasti urbaani Nokia 2030” pitää huolta kaupungin vahvasta kulttuuriperinnöstä ja avaa väyliä urbaaniin kaupunkikulttuuriin. Palvelulupauksemme “Kulttuuri tekee arjesta elämää” kuvaa kulttuuriin osallistumista, kokemista ja tekemistä osana mielekästä arkea. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman 15.5.2023.

Vahva kulttuuriperintö kohtaa urbaanin kaupunkikulttuurin

Juurevasti urbaani Nokia kulttuuriohjelman nimenä kiteyttää ohjelman ytimen: monimuotoista ja rikasta menneisyyttä, paikallishistoriaa ja sen moniulotteisia värikkäitä tarinoita halutaan jatkossa nostaa entistä enemmän esiin. Nokialainen identiteetti, paikallinen osaaminen ja omaleimainen kaupunkikuva ovat vahvuuksia, joihin nykyinen kaupunkikulttuuri nojaa. Menneisyys on perusta, jolle rakennamme uutta.

Urbaani Nokia on kehittyvä, tapahtumia tarjoava ja mahdollistava kaupunkiympäristö, jossa elävä perintö, agraarihistoria ja teollinen historia elävät rinnakkain kasvavan julkisen taiteen, viihtyisän, mielenkiintoisen ja turvallisen elinympäristön ja monipuolista tapahtumatarjontaa tukevan kaupunkirakenteen kanssa.

Kulttuuriohjelma tukee tähän asti tehtyä laajaa kulttuurityötä

Kulttuuriohjelmaan on sisäänkirjoitettuna jo tähän asti tehty laaja kulttuurityö. Esimerkiksi lasten ja nuorten kulttuurikasvatus on kirjattu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmiin. Museo- ja näyttelytoiminta pitävät sisällään Hinttalan kotiseutumuseon tapahtumineen, työläiskotimuseot, laajat taide- ja kulttuurihistorialliset kokoelmat ja Virran taidetilat. Tapahtumayhteistyötä tehdään tapahtumajärjestäjien ja esimerkiksi kulttuuri- ja elinkeinopalvelujen kesken. Kirjastopalvelut ja Pirkan opisto ovat merkittäviä ja asukaskyselyiden palautteissa korkealle arvostettuja palveluja asukkaille. Järjestöillä on vahvat juuret esimerkiksi eri taiteen aloilla ja kotiseututyössä. Kulttuuritoimijoita tuetaan monialaisesti avustuksin, tiloin ja verkostoitumistilaisuuksien merkeissä. Parhaillaan haussa olevat kulttuurin välitilat ovat esimerkkinä uusista toimintamalleista ja seutuyhteistyöstä.

Kulttuuri yhteisenä tehtävänä

Kulttuuriohjelma on kaupunkitasoinen suunnitelma, jossa korostuvat yhteistyö sekä kaupunkiorganisaation sisällä että muiden kulttuuritoimijoiden kesken. Sen toteutukseen osallistuvat kaupungin eri yksiköiden rinnalla kaikki muutkin toimijat kaupungissa; vahva ja osittain hyvinkin pitkät juuret omaava järjestökenttä sekä laaja taide- ja kulttuuritoimijoiden joukko. Ohjelman toteutumisen suunnitteluun kutsutaan mukaan vuosittain näitä eri tahoja.