Kulttuuripalvelut

Nokian kaupungin kulttuuripalvelut tarjoavat asukkaille mahdollisuuksia monipuoliseen kulttuurin harrastamiseen tukemalla paikallista kulttuuritoimintaa, tuottamalla tapahtumia ja näyttelyitä sekä hallinnoimalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja taidekokoelmia.

Palveluiden painopiste on lasten- ja nuorten kulttuurissa. Kulttuuripalveluiden koordinoima Kulttuuripolku -kulttuurikasvatussuunnitelma on osa osana perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmia. Kulttuuripolkua toteuttavat Nokian kaupungin sivistyspalveluiden kulttuuri- ja kirjastopalvelut, varhaiskasvatus ja perusopetus yhdessä lukuisten eri toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen Kulttuuripolku etenee teemavuosittain, perusopetuksessa edetään vuosiluokittain ja taiteenaloittain. Kulttuuripolun tavoitteena on, että jokainen nokialainen lapsi ja nuori pääsee osalliseksi monipuolisesti eri taiteen lajeista.

Kulttuuripalvelut vuokraa kokoontumis- ja näyttelytiloja sekä koordinoi kulttuurihankkeita välittämällä tietoa paikallisista kulttuuritoimijoista, tapahtumien järjestämiseen liittyvistä ohjeista, käytettävissä olevista tukimuodoista ja muista resursseista.

Kulttuuritapahtumia järjestetään ympäri vuoden yhdessä eri yhteistyökumppaneiden, taiteen ammattilaisten ja paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut toteuttaa vuosittain mm. kaupungin itsenäisyyspäivän juhlan sekä veteraanipäivän tilaisuudet.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on kaikille avointa.

Toimi näin

Kulttuuripalveluista ja -tapahtumista tiedotetaan Nokian kaupungin verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä asukas- ja paikallislehdissä.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton