Kulttuuritoimijoiden verkosto on nyt Nokian Kulttuuritori


Taide- ja kulttuuritoimijoiden verkostotapaamisessa 2.5. lanseerattiin uudelle toimintamallille myös uusi nimi: Nokian Kulttuuritori. Taiteen ja kulttuurin tekijät kokoontuvat Kulttuuritorille 2–4 kertaa vuodessa tutustumaan, verkostoitumaan, ideoimaan ja inspiroitumaan. Kulttuuritorit tarkoittavat myös monenlaista synergiaetua.

Ensimmäiselle Kulttuuritorille osallistui noin 30 taide- ja kulttuuritoimijaa. Kulttuurikoordinaattori Pia Keltti kertoi verkoston ideasta, kuinka yhdistyksiä kokoaville toimintamalleille haluttiin saada jatkumoksi laajempi verkosto, johon mukaan pääsevät myös taiteen ja kulttuurin ammattilaiset, erilaiset toimijat sekä yksittäiset kuntalaiset. ”Vuoropuhelu kaupungin ja toimijoiden kesken on todella tärkeää ja aina myös innostavaa. Myös illan osallistujat korostivat kulttuurin ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisäävän viihtymistä kaupungissa muutoinkin”, kehuu Keltti.

Yhteiset tapaamiset koettiin tärkeiksi monestakin syystä

Osallistujat saivat ensimmäiseksi tehtäväkseen kertoa odotuksistaan tapaamisille. Toiveissa nostettiin esiin seuraavia:

  • verkostoituminen itsessään: ihmisten tutustuminen toisiinsa, jolloin ideoita ja yhteistyötä voi syntyä, yhteistyö monenlaisten toimijoiden kesken
  • tiedon ja osaamisen jakaminen: tietojen ja taitojen sekä ajankohtaisten kuulumisten jakaminen, päällekkäisyyksien välttäminen
  • synergiaedut: koulutukset, tilojen ja kaluston tai välineiden jakaminen tai lainaaminen, mahdollisesti yhteiset tapahtumatuotannot
  • vertaistuki: verkosto tukena yksin toimiville taiteilijoille tai muille yksinyrittäjille, palvelujen ja osaamisen markkinointi verkostossa
  • Nokian kulttuuritoimintaan vaikuttaminen laajemmin: Kulttuuritorilla on lausuntaoikeus kaupungin luottamuselimille eri aiheista, esimerkiksi kulttuurin määrärahoista.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Marjo Soininen lupasi, että päällekkäisyyksiä voidaan koordinoida tilavarausvaiheessa, ja myös lainattavaa välineistöä voidaan suunnitella yhdessä. ”Illan aikana kuultiin useita hyviä ideoita, joita voimme jatkossa yhdessäkin työstää”, Soininen kertaa.

Syksyllä tulossa suurtapahtuma Ruudun takaa

Illan ajankohtaisena aiheena oli Ruudun takaa -tapahtuman valmistelu. Operaatio Pirkanmaan päätöstapahtumaa olivat esittelemässä tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero Vidfelt ja projektissa työskentelevä yhteisötaiteilija Tuuli Pollari. Taidetapahtumassa taide valtaa ikkunoiden ruudut ja ilahduttaa ulkopuolella olevia katselijoita loka-marraskuussa 2024 eri puolilla Pirkanmaata. Tapahtumaan tarvitaan sekä sisällöntuottajia että kohteita, ja mukaan voikin ilmoittautua Visit Nokian verkkosivuilla.

Seuraava Kulttuuritori syyskuussa

Seuraavan kerran Nokian Kulttuuritori järjestetään tiistaina 3.9.2024 klo 17.30–20.00. Tapaamispaikat voivat vaihdella, paikka vahvistetaan myöhemmin. Kaupungin kulttuuripalvelut valmistelee tapaamisia yhteistyössä elinkeinopalvelujen kanssa, ja aiheita voivat ehdottaa myös osallistujat kertomalla teemoista ennakkoon kulttuuripalveluihin. Kulttuuritorin tulevista tapaamisista kerrotaan kaupungin verkkosivuilla sekä somekanavissa. Tapaamisista laaditaan muistiot, jotka ovat luettavissa Kulttuurin tekijöille -sivulla.

Lisätietoja

Nokian kulttuuritori:
Marjo Soininen
kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö
p. 050 395 6251
Nokian kaupunki, kulttuuripalvelut

Ruudun takaa -tapahtuma:
Teresa Herrero-Vidfelt
tapahtumakoordinaattori
p. 040 354 5856
Nokian kaupunki, elinkeinopalvelut

etunimi.sukunimi(a)nokiankaupunki.fi