Seuraparlamenttityöhön muutoksia kulttuuritoimijoiden ja nuorisotyön osalta, liikuntaseuraparlamentti jatkaa


Seuraparlamentit ovat olleet osa Nokian kaupungin yhteistyörakennetta järjestöjen kanssa. Toimintaa on arvioitu edellisellä kaudella, ja erityisesti kulttuuri- ja kansalaistoiminnan osalta oli tarpeen tehdä muutoksia. Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston 18.3. päätöksellä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamenttityöskentelystä siirrytään avoimeen taide- ja kulttuuritoimijoiden verkostotoimintaan sekä nuorisotyön verkostotoimintaan. Liikuntaseuraparlamentin toiminta jatkuu aiemman kaltaisena.

Taide- ja kulttuuritoimijoiden avoimeen verkostotoimintaan siirrytään toukokuussa 2024

Verkostoitumistilaisuudet ovat kaikille avoimia, jolloin niihin voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet taide- ja kulttuuritoimijat: yhdistysten edustajat, luovan alan ammattilaiset ja yksittäiset kuntalaiset. Niihin voidaan myös kutsua kohdennetusti osallistujia tarvittaessa. Tilaisuuksissa toimijat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Tilaisuuksia järjestetään vuosittain eri aiheista tarpeen mukaan 2–4 kertaa. Sisältöjä suunnitellaan yhteistyössä verkoston, kulttuuri- ja elinkeinopalvelujen sekä Visit Nokian kanssa. Verkostolle annetaan mahdollisuus lausua ajankohtaisista aiheista eri luottamuselimille. Koollekutsujana toimii kulttuuripalvelut. Muistiot keskeisestä sisällöstä lähetetään osallistujille ja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Järjestäytymistilaisuus ja aloituskeskustelu järjestetään Hiomo-salissa 2.5.2024, jolloin toimijat valitsevat verkostolle myös nimen. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin huhtikuussa, jolloin siihen voi myös ilmoittautua. Tuolloin käynnistetään syksyllä toteutettavan Ruudun takaa -taidetapahtuman suunnittelu. Ruudun takaa on alueellisen kulttuurin kehittämishankkeen, Operaatio Pirkanmaan näyttävä päätöstapahtuma, joka toteutetaan Pirkanmaalla 20 kunnassa.

Nuorisotyön verkoston järjestäytymistilaisuus on maalis-huhtikuussa

Nuorisotyön verkoston tavoitteita ovat nuorten elinolojen ja palvelujen paikallinen edistäminen, nuorten keskuudessa esiintyvien huolenaiheiden ja ilmiöiden tunnistaminen, nuoria koskevan tiedon kokoaminen eri toimijoilta, tiedon vaihtaminen nuorten ajankohtaisista ilmiöistä sekä tiedon jakaminen nuorille suunnatuista toiminnoista ja palveluista. Nuorisotyön verkosto on avoin nuorisotyön järjestötoimijoille, seurakunnan nuorisotyön edustajille, muille nuorisotyön toimijoille sekä nuorille (nuva tai muu nuorten edustus). Verkoston tilaisuuksiin voidaan kutsua tarpeen mukaan kohdennetusti myös muita toimijoita.

Verkoston toimijat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan verkoston toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Verkostotyöllä voidaan luoda pitkän aikavälin suunnitelmia, kestäviä rakenteita ja käytäntöjä nuorten hyvinvoinnin tehokkaaksi, pitkäjänteiseksi ja johdonmukaiseksi tukemiseksi. Verkostolle annetaan mahdollisuus lausua ajankohtaisista asioista.

Nuorisopalvelut toimii verkoston koollekutsujana. Verkosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Muistiot lähetetään kaikille verkoston jäsenille tiedoksi ja ne julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Verkoston järjestäytymistilaisuus on maalis-huhtikuussa 2024, jolloin sovitaan toimintakäytänteistä.

 

Liikuntaseuraparlamentin toiminta jatkuu aiemman kaltaisena

Liikuntaseuraparlamentti on järjestäytynyt toimintakaudelle 2024–2026, lisätietoa järjestäytymiskokouksen 6.3.2024 muistiosta.

 

Lisätietoja

sekä

hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Asta Paasi, puh. 040 7799 068
kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Marjo Soininen, puh. 050 3956 251
nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskela, puh. 040 8443 902
liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie, puh. 040 1334 427
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi