Etsivä harrastustoiminta

Etsivä harrastustoiminta on osa Harrasta Nokialla toimintaa. Etsivän harrastustoiminnan tarkoitus on tavoittaa niitä perusopetusikäisiä lapsia ja nuoria, joilla ei ole mielekästä vapaa-ajan tekemistä tai omaa harrastusta.

Ketkä toimivat etsivinä?

Etsivässä harrastustoiminnassa on mukana kaupungin opetushenkilöstö ja oppilashuolto sekä nuorisotyöntekijät. Jokaisella alakoululla on nimetty harrastusvastaava ja yläkoululla koulunuorisotyöntekijä, jotka tekevät etsivää työtä osana koulun arkea. Työtä koordinoi Harrasta Nokialla hankekoordinaattori ja digitaalisen nuorisotyön koordinaattori.

Miten etsivää harrastustoimintaa toteutetaan?

Yksinkertaisimmillaan etsivä harrastustyö on sitä, että lapsen tai nuoren tunteva aikuinen juttelee hänen kanssaan vapaa-ajan viettämisestä ja harrastuksista. Aikuinen voi vinkata kaupungin maksuttomista harrastusryhmistä tai muusta paikallisesta harrastustoiminnasta.

Huoltajat voivat olla yhteydessä Harrasta Nokialla hankekoordinaattoriin. Koordinaattorin kanssa voidaan kartoittaa juuri tietylle lapselle tai nuorelle sopivia harrastusryhmiä.

Kohdennettu etsivätoiminta ja harrastuskokeiluryhmät

Lukuvuonna 2021-2022 etsivää harrastustoimintaa toteutetaan kohdennetusti 6.-luokkalaisille. Kyselyn ja yhteydenottojen avulla pyritään kartoittamaan nuoria, jotka voisivat hyötyä etsivästä harrastustoiminnasta. Näitä nuoria pyydetään mukaan harrastuskokeiluryhmään.

Kokeiluryhmät ovat pienryhmiä, jotka kokoontuvat noin kuusi kertaa. Ryhmien tarkoitus on tutustua Harrasta Nokialla harrastusryhmiin sekä muuhun paikalliseen harrastustoimintaan. Tutustumiset ja vierailut toteutetaan nuorten toiveita kuunnellen. Harrastuskokeiluryhmät ovat maksuttomia ja kuljetusoppilaiden kulkeminen otetaan huomioon.