Strategiseen yleiskaavaan liittyvät aineistot

Tälle verkkosivulle lisätään yleiskaavaan liittyviä aineistoja niiden valmistuttua sekä kaupunkikehityslautakunnan päätösten jälkeen. Aineistot ovat nähtävillä ja ladattavissa koko kaavaprosessin ajan.

Aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Muut Nokialla tehdyt selvitykset

Nokian rantojen käytön visio (pdf)

Muut strategiseen yleiskaavaan liittyvät hankkeet

Vireillä olevat kaavat
Kolmen sydämen keskusta, Nokian kaupungin keskustavisio 2030
Rantojen käytön vision raportti (pdf)
Rantojen käytön vision kartta (pdf)
Rantojen käytön vision kohdekortit (pdf)