Kirjadiplomit

Kirjadiplomit on tarkoitettu nokialaiskoulujen opetuksen tarpeisiin.

Alakoulujen diplomilaatikoiden aineisto koostuu diplomeista, kirjaluettelosta, kirjoista ja tehtävämonistepohjat sisältävästä kansiosta. Kirjadiplomiaineisto lainataan kouluille yleensä joko syys- tai kevätlukukaudeksi. Oppilas saa diplomin lukemalla kirjoja ja tekemällä niihin liittyviä tehtäviä. Opettajan osuudeksi jää tehtävien antaminen valmiista materiaalipaketista sekä oppilaan nimen kirjoittaminen ja luettujen kirjojen rastittaminen diplomiin. Koska oppilaiden lukutaito ja kiinnostus vaihtelevat suuresti, opettaja voi luonnollisesti käyttää oppilaskohtaista harkintaa esimerkiksi tehtävien suorittamisen suhteen.

Myös yläkoululaiset voivat suorittaa Nokian kaupunginkirjaston laatiman lukudiplomin lukuvuodesta 2018-2019 alkaen. Tämä diplomi koostuu kolmesta eri tasosta ja sisältää kirjoja eri genreistä.

Alakoulujen lukudiplomi

Ensimmäisen luokan juuri lukemaan oppineille ja jo kouluun tullessaan lukutaitoisille on laadittu eri diplomit. Toisesta luokasta alkaen aineistoja on yksi luokka-astetta kohden. Kirjadiplomilaatikoita on siniset, vihreät, punaiset ja mustat paketit, ja ne ovat keskenään identtiset.

Aineisto on nimetty seuraavasti:
•Lukutoukka: juuri lukemaan oppineille ekaluokkalaisille
•Kirjatoukka: jo lukutaitoisille ekaluokkalaisille
•Kirjahiiri: tokaluokkalaisille
•Romskurotta: kolmasluokkalaisille
•Kirjakatti: neljäsluokkalaisille
•Vitosluokan kirjat
•Kutosluokan kirjat

Aineiston varaukset

Kirjasto on yhteydessä kouluihin. Tarvittaessa voit tiedustella Jaana Kakkoselta tai Marjo Laakkoselta varaustilannetta.

Koulujen tulee huolehtia, että kaikki kirjadiplomilaatikoihin kuuluva aineisto tulee palautetuksi ajallaan, jottei seuraavana vuorossa oleva koulu joudu odottamaan kohtuuttomasti laatikon saamista.

Kirjasto voi kerätä pyydettäessä myös räätälöidyn paketin koulun pyytämään teemaan.

Joissain Nokian kouluissa suoritetaan myös PIKI-verkkokirjastosta löytyvää Pirkanmaan lukudiplomia.

Aineiston kuljetukset

Koulut hoitavat pääsääntöisesti itse kirjadiplomiaineiston kuljetuksen. Mahdollisuuksien mukaan logistiikassa voi käyttää kirjastoautoa sen koulupäiväajon salliessa.

Nokian kirjadiplomien historiaa

Kirjadiplomin on aikoinaan ideoinut luokanopettaja Marketta Kalmanlehto, ja se on tuotettu Nokian kaupunginkirjaston, kulttuurikeskuksen, koulukeskuksen ja Nokian Kirjaston Ystävät ry:n yhteistyönä. Luokanopettaja Marketta Kalmanlehto ja Linnavuoren kirjastonhoitaja Irja Mäkinen ovat valinneet kirjat. Kirjadiplomi lanseerattiin syksyllä 2001, ja siitä on kysytty mallia ympäri Suomen.

Kirjadiplomilaatikoita on neljä samansisältöistä kokonaisuutta luokka-asteille 1-6. Kirjadiplomikirjojen uusiminen alkoi v. 2014, jolloin kaupunginkirjasto uusi kirjoja OKM:n ostotukirahan avulla. Yli kymmenessä vuodessa kirjat olivat jo niin puhki luettuja, että aineistoa oli pakko uusia. Myös v. 2015 kirjoja uusittiin lisää ja syksyllä lanseerataan osittain sisällöltään uusitut kirjadiplomilaatikot kouluille luettavaksi. Myös tehtävät on uusittu vapaammin sovellettavaksi. Vuonna 2018 diplomikirjoja uudistettiin jälleen ja lisäksi lisättiin viides samansisältöinen kokonaisuus.

Yläkoulujen lukudiplomi

Nokian kaupunginkirjasto on valmistellut lukuvuodesta 2018-2019 alkaen myös yläkouluille oman lukudiplomin ja määritellyt sille suoritustavan. Yläkoulujen lukudiplomin suorittamisesta on sovittu erikseen äidinkielen opettajien kanssa. Lukudiplomivihkot jaetaan oppilaille 7.-luokalla kirjavinkkauksen yhteydessä.

Lukudiplomivihkon listalla on monenlaista luettavaa eri kirjallisuuden lajeista, eli genreistä. Tarkoituksena on valita kirjoja niin, että eri lajit tulevat tutuiksi. Oppilas voi myös halutessaan valita opettajan kanssa kirjoja listan ulkopuolelta. Tämä tulee kuitenkin sopia opettajan kanssa etukäteen. Joitain teoksia voi olla saatavana myös e-kirjoina ja äänikirjoina, ne käyvät suoritukseen myös.

Diplomissa on kolme tasoa. 1. tason diplomin saavuttaa lukemalla yhteensä kuusi kirjaa. Kirjoja valitaan vähintään kahdesta eri genrestä. 2. tason diplomin saavuttaa siten, että oppilas lukee yhteensä 12 kirjaa. Tällöin kirjoja tulee valita vähintään kolmesta eri genrestä. 3. tason diplomin oppilas saavuttaa lukemalla yhteensä 18 kirjaa. Lukemista tulisi valita jokaisesta listan genrestä.

Kirjat luetaan koko yläasteen kuluessa. Diplomitodistuksen saa 9. luokan keväällä, kun oppilas on lukenut vaadittavat teokset ja osoittanut tuntevansa niiden sisällön opettajan kanssa yhdessä sovitulla tavalla.