Kirjadiplomit

Diplomilaatikoiden aineisto koostuu diplomeista, kirjaluettelosta, kirjoista ja tehtävämonistepohjat sisältävästä kansiosta. Kirjadiplomiaineisto lainataan kouluille joko syys- tai kevätlukukaudeksi. Oppilas saa diplomin lukemalla kirjoja ja tekemällä niihin liittyviä tehtäviä. Opettajan osuudeksi jää tehtävien antaminen valmiista materiaalipaketista sekä oppilaan nimen kirjoittaminen ja luettujen kirjojen rastittaminen diplomiin. Oppilas voi saada diplomin jo yhden kirjan luettuaan. Koska oppilaiden lukutaito ja kiinnostus vaihtelevat suuresti, opettaja voi luonnollisesti käyttää oppilaskohtaista harkintaa esimerkiksi tehtävien suorittamisen suhteen.

Ensimmäisen luokan juuri lukemaan oppineille ja jo kouluun tullessaan lukutaitoisille on laadittu eri diplomit. Toisesta luokasta alkaen aineistoja on yksi luokka-astetta kohden.

Aineisto on nimetty seuraavasti:
•Lukutoukka: juuri lukemaan oppineille ekaluokkalaisille
•Kirjatoukka: jo lukutaitoisille ekaluokkalaisille
•Kirjahiiri: tokaluokkalaisille
•Romskurotta: kolmasluokkalaisille
•Kirjakatti: neljäsluokkalaisille
•Vitosluokan kirjat
•Kutosluokan kirjat

Suomi100 -paketit

Lisäksi lukuvuodelle 2017-2018 kirjasto on koonnut Suomen juhlavuoden kunniaksi kiertävän 7 laatikon Suomi100-paketin, jossa on niin tietokirjoja kuin kaunokirjoja kullekin luokka-asteelle liittyen Suomeen ja suomalaisuuteen sekä suomalaisilta kirjailijoilta. Näihin paketteihin ei ole valmiita tehtäviä, vaan opettaja voi hyödyntää paketteja haluamallaan tavalla tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Nämä Suomi100-paketit on jaettu niin, että niitä on 2 kappaletta 1.-2.-luokkalaisille, 2 kappaletta 3.-4.-luokkalaisille, 2 kappaletta 5.-6.-luokkalaisille sekä yksi paketti, jonka materiaali soveltuu n. 2.-5.-luokkalaisille. Tätä suositellaan erityisesti pienille kouluille, joissa on yhdysluokkia.

Huomaathan, että Suomi100 -aineistopakettien laina-aika on 2 kuukautta, toisin kuin muissa kirjadiplomilaatikoissa.

Aineiston varaukset
Aineiston riittävyyden vuoksi lukuvuonna 2017 – 2018 varauskäytäntöä on muutettu siten, että kirjadiplomilaatikot varataan kiertämään vain isoja kouluja (Alhoniitty, Harjuniitty, Kankaantaka, Koskenmäki, Myllyhaka ja Nokia-Viholan koulu) ja pikkukouluille (Linnavuori, Siuro, Taivalkunta, Tervasuo, Tottijärvi ja Vahalahti) kirjasto kokoaa erikseen pyydettäessä omat aineistopaketit. Tämä mahdollistaa myös aineiston räätälöinnin paremmin opettajan tarpeisiin.

Kirjadiplomiaineisto on varattu lukuvuonna 2017-2018 kouluille seuraavasti:

isommille kouluille (Alhoniitty, Harjuniitty, Kankaantaka, Koskenmäki, Myllyhaka, Nokia-Vihola) syys- tai kevätlukukaudeksi:

Alhoniitty: 28.8.-22.12.2017

Harjuniitty: 8.1.-31.5.2018

Kankaantaka: 8.1.-31.5.2018

Koskenmäki: 28.8.-22.12.2017

Myllyhaan koulu: 8.1.-31.5.2018

Nokian koulu: 28.8.-27.10.2017

Viholan koulu: 30.10.-22.12.2017

Koulujen tulee huolehtia, että kaikki kirjadiplomilaatikoihin kuuluva aineisto tulee palautetuksi ajallaan, jottei seuraavana vuorossa oleva koulu joudu odottamaan kohtuuttomasti laatikon saamista.

pikkukouluille (Linnavuori, Siuro, Taivalkunta, Tervasuo, Tottijärvi ja Vahalahti) kirjasto kerää pyydettäessä räätälöidyn paketin.

Kaikkien koulujen on lukuvuonna 2017-2018 mahdollista varata lisäksi Suomi100-paketteja, joilla on 2 kuukauden laina-aika.

Aineiston kuljetukset

Koulut hoitavat pääsääntöisesti itse kirjadiplomiaineiston kuljetuksen. Mahdollisuuksien mukaan logistiikassa voi käyttää kirjastoautoa sen koulupäiväajon salliessa.

Nokian kirjadiplomien historiaa

Kirjadiplomin on aikoinaan ideoinut luokanopettaja Marketta Kalmanlehto, ja se on tuotettu Nokian kaupunginkirjaston, kulttuurikeskuksen, koulukeskuksen ja Nokian Kirjaston Ystävät ry:n yhteistyönä. Luokanopettaja Marketta Kalmanlehto ja Linnavuoren kirjastonhoitaja Irja Mäkinen ovat valinneet kirjat. Kirjadiplomi lanseerattiin syksyllä 2001, ja siitä on kysytty mallia ympäri Suomen.

Kirjadiplomilaatikoita on neljä samansisältöistä kokonaisuutta luokka-asteille 1-6. Kirjadiplomikirjojen uusiminen alkoi v. 2014, jolloin kaupunginkirjasto uusi kirjoja ostotukirahan avulla. Yli kymmenessä vuodessa kirjat olivat jo niin puhki luettuja, että aineistoa oli pakko uusia. Myös v. 2015 kirjoja uusittiin lisää ja syksyllä lanseerataan osittain siällöltään uusitut kirjadiplomilaatikot kouluille luettavaksi. Myös tehtävät on uusittu vapaammin sovellettavaksi.