Linnavuoren teollisuusalueen laajennus

Teollisuusalueen laajentaminen.

Sijaintikartta (pdf)

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 20.10.2022 (pdf)
Luonnoksen selostus 20.10.2022 (pdf)

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kaavakartta, ehdotus 3.2.2023 (pdf)
Ehdotuksen selostus 3.2.2023 (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto

Kaavakartta 3.2.2023, tarkennettu 10.10.2023 (pdf)
Selostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Suunnittelija: Projektiarkkitehti Jorma Hakola

Aikataulu
Vireille 9.6.2022
Luonnos nähtävillä 10.11. – 12.12.2022
Ehdotus nähtävillä 8.3. – 11.4.2023
Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 19.2.2024 § 6
Voimaantulo: 11.4.2024

Hyväksyvä taho: Valtuusto