Kuusisto – Lehtiniemi – Urhattu osayleiskaavamuutos

Tavoitteena on kehittää Sammaliston ja Pyhäjärven välisestä alueesta Nokian kaupungin strategian mukainen rannan läheinen viihtyisä pientaloasuinalue.

Sijaintikartta (pdf)

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 10.11.2021 (pdf)
Luonnoksen selostus 10.11.2021 (pdf)

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kaavaehdotus 23.2.2023 (pdf)
Ehdotuksen selostus 2.3.2023 (pdf)
Palaute ja vastineet (pdf)

Tiedote maastokäynnistä

Kulttuuriympäristöselvitys Kuusisto – Lehtiniemi – Urhattu -alueella

Nokian kaupunki on tilannut rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen valmisteilla olevaan Kuusisto – Lehtiniemi – Urhattu -osayleiskaavaan liittyen. Selvityksen toteuttaa tamperelainen Heilu Oy, jonka toimialaa ovat arkeologian, rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman selvitykset. Heilun rakennustutkija liikkuu kaava-alueella maastotöissä 5.-14.4.2022 välisenä aikana ottamassa valokuvia ja tekemässä muistiinpanoja.

Kaava-alueen rajaus kartalla (pdf)

Suunnittelija: Projektiarkkitehti Jorma Hakola

Aikataulu
Vireille 7.10.2020
Luonnos nähtävillä 2.12. – 23.12.2021 ja 3.1. – 11.1.2022
Ehdotus nähtävillä 13.4. – 15.5.2023
Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 11.9.2023 § 67
Määrääminen osittain voimaan: Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 333
Kaavakartta Kuusisto-Lehtiniemi-Urhattu osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos
Osittain voimaan: 25.1.2024

Hyväksyvä taho: Valtuusto