Metsätyökohteet 2024

Ojanenpuiston metsätyöt

Nokian kaupungin infrapalvelut tekee metsätöitä alkuvuoden aikana kartan mukaisella punaiseksi värjätyllä alueella: (Siurossa Haukankadun ja Parkkitien kulmauksessa olevalla metsäalueella)

Kuvassa on osoitettu Ojanenpuiston metsätyökohde Siurossa Haukankadun ja Parkkitien kulmauksessa.

Alueella tehtävät toimenpiteet:

 • Jatkoa aiemmin tehdylle Pentintiehen rajoittuneelle osalle.
 • Poistetaan kirjanpainajan vahingoittamia ja mahdollisia muita huonokuntoisia puita sekä tarvittaessa harvennetaan muuta puustoa metsänhoidollisista syistä.
 • Kohde suoritetaan metsurityönä.
 • Tavoitteena monimuotoinen ja ikärakenteeltaan monikerroksellinen puusto. Hoitohakkuussa painottuu puuston elinvoimaisuuden säilyttäminen, maisema- ja suojavaikutukset sekä turvallisuus.
 • Luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään säästämällä vanhoja puita, pökkelöitä sekä jättämällä maapuita ja riistatiheikköjä maastoon.
 • Asukkaiden mahdollisia toiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Risut ja puuaines kerätään koneellisesti pois tonttien ja tiealueen reunoilta.

 

Siuron kentän ympäristön metsätyöt:

Nokian kaupungin infrapalvelut tekee metsätöitä alkuvuoden aikana kartan mukaisella punaiseksi värjätyllä alueella: (Siuron kentän ympäristön metsätyökohteessa Färmintien ja Ketovältinkadun kulmauksessa)

Kuvassa on esitetty Siuron kantän ympäristön metsätyökohde Färmintien ja Ketovältinkadun kulmauksessa.

Alueella tehtävät toimenpiteet:

 • Poistetaan kirjanpainajan vahingoittamia ja mahdollisia muita huonokuntoisia puita sekä tarvittaessa harvennetaan muuta puustoa metsänhoidollisista syistä.
 • Kohde suoritetaan metsurityönä.
 • Tavoitteena monimuotoinen ja ikärakenteeltaan monikerroksellinen puusto. Hoitohakkuussa painottuu puuston elinvoimaisuuden säilyttäminen, maisema- ja suojavaikutukset sekä turvallisuus.
 • Luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään säästämällä vanhoja puita, pökkelöitä sekä jättämällä maapuita ja riistatiheikköjä maastoon.
 • Asukkaiden mahdollisia toiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Risut ja puuaines kerätään koneellisesti pois tonttien ja tiealueen reunoilta.