Vireillä olevat luvat

Alla olevasta taulukosta löytyy rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltävät lupa-asiat.

 

Vireillä olevat lupa-asiat

 

 

 

Hakija Hakemus/ toiminta  Vireilletulo Kuulutus
Tila 
NCC Industry Oy Maa-aineslupahakemus 13.5.2019
  Vireillä
NCC Roads Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 17.10.2014 18.6.-17.8.2015 Käsittelyssä
Suomen Maa ja Kivi Oy Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 19.4.2021  26.9.-2.11.2022 Käsitelty 21.9.2022, ei lainvoimainen
Tampereen sähkölaitos Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 7.7.2021  16.5.-22.6.2021 Käsittelyssä
Tampereen autokuljetus Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus 21.9.2021  17.2.-28.3.2022 Käsittelyssä
KiviTrio Oy Maankaatopaikkatoiminnan ympäristöluvan muutoshakemus 16.11.2022 28.11.2022-4.1.2023 Käsittelyssä
Nokian kaupunki, Kyynijärvi Maankaatopaikkatoiminnan ympäristöluvan muutoshakemus 2.12.2022 15.12.-23.1.2023 Käsittelyssä