Strateginen yleiskaava

Strateginen yleiskaava laaditaan koko Nokian kaupungin alueelle ja sen tavoitevuosi on 2040.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Strategisen yleiskaavan sivulle

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 24.42023 (pdf)
Luonnoksen selostus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Aikataulu
Vireille 4.12.2019 (Kaavoituskatsaus 2019)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 3.6.2020
Luonnos nähtävillä 11.5. – 12.6.2023
Ehdotus:
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto