Lerunkatu 1-2

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä tonttien rakennusoikeutta ja mahdollistaa kaksikerroksinen rakentaminen.

Suunnittelija: Kaavasuunnittelija Markus Aittola

Aikataulu
Vireille 21.3.2024 (Kaavoituskatsaus 2024)
Luonnos:
Ehdotus:
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto