Talttakadun länsipään energiahuollon korttelialue

Energiahuollon alueen laajentaminen Talttakadun länsipäähän.

Sijaintikartta (pdf)

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 8.6.2023 (pdf)
Luonnoksen selostus 9.6.2023 (pdf)

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kaavaehdotus 8.6.2023 (pdf)
Ehdotuksen selostus 2.10.2023 (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Suunnittelija: Projektiarkkitehti Jorma Hakola

Aikataulu
Vireille 12.6.2023
Luonnos nähtävillä 31.7. – 30.8.2023
Ehdotus nähtävillä 9.11. – 11.12.2023
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto