Sarpatintie 10 ja 12

10. (Maatiala) kaupunginosa, korttelin 19 tonttien 1 ja 2 rakennusoikeuden nosto. Kaava sisältää sitovan tonttijaon.

Sijaintikartta (pdf)

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 11.11.2020 (pdf)
Luonnoksen selostus 11.11.2020 (pdf)

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kaavakartta 2.3.2023 (pdf)
Selostus 14.3.2023 (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)
Kaavaluonnoksen palaute ja vastineet (pdf)

Kaupunkikehityslautakunnassa 31.10.2023 § 296

Kaavaluonnoksen ja ehdotuksen palaute ja vastineet (pdf)

 

Selvitykset

Sarpatintie 12 rakennushistoriaselvitys 14.1.2020 (pdf)
Maatilalanharjun sorakuopat 11.3.2020 (pdf)
Maatialanharjun meluselvitys 3.8.2020 (pdf)
Maatialanharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma 30.3.2019 (pdf)
Sarpatin lepakkoselvitys 2021 (pdf)

Suunnittelija: Projektiarkkitehti Jorma Hakola

Aikataulu
Vireille 26.9.2018
Luonnos nähtävillä  27.1. – 26.2.2021
Ehdotus nähtävillä 6.4. – 8.5.2023
Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 91
Kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto