Pitkäniementie 1-2 ja 8-16

10. (Maatiala) kaupunginosa, korttelin 25 ja kortteleiden 26 ja 27 osien asemakaavan muuttaminen Pitkäniemen alueella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.6.2020 (pdf)

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 9.11.2021_VE1 (pdf)
Kaavaluonnos 9.11.2021_VE2 (pdf)
Luonnoksen selostus 9.11.2021 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.11.2021 (pdf)

Luonnos esiteltiin yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin verkkotapahtumana keskiviikkona 15.12.2021 klo 17.00 alkaen.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kaavaehdotus 23.10.2023 (pdf)
Ehdotuksen selostus 23.10.2023 (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)
Tonttijakokartat (pdf)
Rakentamistapaohje 23.10.2023 (pdf)

Suunnittelija: Kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos

Aikataulu
Vireille 17.6.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 17.6.2020
Luonnos nähtävillä 2.12. – 23.12.2021 ja 3.1. –  11.1.2022
Ehdotus nähtävillä 20.11. – 20.12.2023
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto

Yleisötilaisuus verkossa 15.12.2021

Pitkäniemen kaavaluonnosta sekä erilaisia taustaselvityksiä, kuten esimerkiksi alueen rakennetusta ympäristöstä ja luontoarvoista tehtyjä selvityksiä esiteltiin yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin verkkotapahtumana keskiviikkona 15.12.2021 klo 17. Yleisötilaisuudessa käytiin myös läpi kaavoituksen etenemisen aikataulua.

Yleisöllä oli mahdollista esittää kysymyksiä chatissa kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijoille verkkotilaisuuden aikana.