Tervasuo-Sammalisto: Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet listan kysymyksistä, jotka usein askarruttavat omakotitonttien ostamiseen tai vuokraamiseen sekä tonttihakuun liittyen. Toivottavasti löydät näistä vastauksen kysymykseesi. Jos et, palvelemme sinua mielellämme kaikkiin omakotitontteihin liittyvissä kysymyksissä.

Tonttien myynti ja vuokraus

1. Voinko hakea useampaa omakotitonttia samalla hakukerralla?
Kyllä, tonttihaussa voi hakea vaikka kaikkia tontteja. Kannattaa kuitenkin huomioida, että hakee vain sellaisia tontteja, joille on valmis rakentamaan talon, jos arpaonni osuu kohdalle.

2. Voiko samasta taloudesta lähettää useamman hakemuksen?
Hakemuksia hyväksytään vain yksi ruokakuntaa kohden. Hakemukset tarkastetaan ennen arvontaa (esimerkiksi onko hakijoilla sama sukunimi tai sama osoite). Mikäli arvonnan jälkeen selviää, että samaan ruokakuntaan on arvottu useampi tontti, vain ensiksi arvonnassa tullut tontti otetaan mukaan luovutuspäätökseen.

3. Voiko tonttihakemuksen perua hakuajan päätyttyä ennen arvontaa ilman peruutusmaksua?
Hakemuksen voi perua kuluitta ennen arvontatilaisuuden alkua. Arvonnan jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 1000 euron peruutusmaksu.

4. Jos haluaa ensin vuokrata tontin ja myöhemmin lunastaa sen itselleen, niin hyvitetäänkö aiemmin maksettu vuokra tontin lunastushinnasta vai maksetaanko tontista täysi hinta?
Vuokraa ei hyvitetä. Tontin myyntihintaa tarkistetaan aina vuodenvaihteen jälkeen elinkustannusten keski-indeksillä.

Rakennusvalvonta ja kaavamääräykset

1. Kuinka pitkä rakennusluvan käsittelyaika Nokialla on tällä hetkellä?
Rakennusluvan käsittelyaika on noin 3-4 viikkoa, jos kaikki tarvittavat asiakirjat on liitetty lupahakemukseen.

2. Saako Sammalistoon ja Tervasuolle rakentaa paritalon?
Kaava sallii alueelle myös paritalon rakentamisen.

3. Millaisen talon saa rakentaa Sammalistoon tai Tervasuolle?
Sammaliston ja Tervasuon kaava ja rakentamistapaohjeet antavat rakentajille runsaasti mahdollisuuksia niin julkisivumateriaalien, värien kuin rakennusten sijoittelunkin suhteen. Alueelle voi rakentaa paneeli-, hirsi- tai kivipintaisen talon. Rakennuksessa tulisi kuitenkin olla vain yksi pääasiallinen julkisivumateriaali. Mikäli käytetään lisäksi muita materiaaleja, tulee ne rajoittaa lukumäärältään mahdollisimman vähiin.

4. Minkälainen talon julkisivun tulee olla?
Sammalistossa ja Tervasuolla talon värityksen tulee sopeutua ympäristöön. Julkisivujen värityksessä tulee pyrkiä rauhalliseen yleisilmeeseen käyttämällä vain 1-3 erilaista väriä. Värityksen tulisi olla yleisilmeeltään vaalea. Lisäksi rakennuksen väritys tulee sopeuttaa viereisten tonttien rakennusten väritykseen siten, että vältetään kovin voimakkaiden vastakohtien syntyminen. Voimakkaita ja kirkkaita värejä tulee välttää.

Pyöröhirttä ei ulkoseinissä saa käyttää vaan mahdollinen hirsiseinä on tehtävä höylähirrestä tai vastaavasta. Nurkkaliitosten on oltava ulokkeettomia. Erillisen talousrakennuksen värityksen tulee olla päärakennuksen mukainen.

5. Millainen katto tulisi olla Sammalistoon rakennettavassa talossa?
Kattomuodon tulee olla harjakatto tai sen sovellus ja kattokaltevuuden tulee olla yksikerroksisissa 1:3 ja kaksikerroksisissa 1:2. Kaikkia yleisiä kattomateriaaleja voidaan käyttää. Katon värin tulisi olla musta, tummanharmaa tai tiilenpunainen.

Räystäiden tulisi olla avoräystäitä, eikä koteloituja päätykolmioita tule rakentaa. Räystäiden tulee olla pituudeltaan sopusuhtaisia. Asuinrakennuksen katonharjan suositeltu pääsuunta on rakennusalan pitkän sivun suuntainen paitsi niillä tonteilla, joilla rakennusalat on esitetty suurpiirteisesti.

6. Sammaliston tonttien kaavamerkintä on kaikille taloille 1/2k II. Mitä tämä tarkoittaa?
Kaavamerkintä 1/2k II on korkein sallittu kerrosluku eli kaikille Kaapinsuonkujan varrella sijaitseville tonteille voi rakentaa esimerkiksi yksikerroksisen talon. Enintään voi rakentaa kaksikerroksisen talon, jossa on lisäksi kellarikerros. Kellarikerroksessa saa olla 50 % kerrosalaksi laskettavaa tilaa.

7. Voiko rakennukset sijoittaa osin kaavaan merkittyjen rakennusalojen ulkopuolelle?
Sammalistossa ja Tervasuolla rakennusalat ovat väljiä, mutta mahdollisiin ylityksiin pyritään suhtautumaan myönteisesti.

8. Mitä Sammaliston tonteilla oleva talousrakennus tarkoittaa?
Kaapinsuonkujan tonteilla talousrakennuksen rakennusala on 6×6 metriä. Tähän voi rakentaa ulkovaraston, autotallin tai autokatoksen.

9. Saako asentaa maalämmön? Keräättekö asiasta ennakkotietoa vai selviääkö asia ns. nopeusjärjestyksessä?
Maalämpöjärjestelmän rakentaminen on mahdollista. Lupahakemuksessa esitetään maalämpökaivon etäisyys naapurin rajasta ja naapurin kuulemisessa naapuri voi ottaa sijoitukseen kantaa. Suosituksen mukaan maalämpökaivojen välisen etäisyyden tulisi olla 15 metriä ja etäisyyden rajasta 7,5 metriä ja tätä suositusta on noudatettu. Vinoporattu maalämpökaivo voi sijoittua lähemmäksi rajaa.

Kunnallistekniikka ja infrarakentaminen

1. Jatketaanko jalkakäytävää Naulonlahdentielle saakka? Jalkakäytävä tulee nyt Rajatien kohdille.
Naulonlahdentielle asti Sorvantien varteen on tehty suunnitelma kevyen liikenteen väylän rakentamisesta. Rakentaminen toteutuu vuoden 2023 tai vuoden 2024 aikana.

2. Onko Nokian kaupunki teettänyt maaperätutkimusta alueelta?
Kaupunki ei ole tehnyt maaperätutkimuksia omakotitonteille, vaan maaperätutkimukset tehdään ainoastaan teiden ja katujen alueilta.

3. Kärsivätkö jo valmiit rakennukset viereisten tonttien mahdollisista kallioräjäytystöistä?
Jos ja kun räjäytystöitä tekee asiantunteva ammattilainen, ei lähirakennuksillekaan yleensä aiheudu vaurioita. Tätä louhintaurakoitsija valvoo esim. asentamalla tärinämittareita lähirakennuksiin ja etukäteen dokumentoimalla valmiit rakenteet.

4. Onko tonteilla tarvetta tonttikohtaiselle jäteveden pumppaamolle?
Jätevedenpumppaamo tarvitaan, jos viemäröidään padotuskorkeuden alapuolisia tiloja. Tonttikohtaisia padotuskorkeuksia voi tiedustella Nokian Vesi Oy:n vesihuoltoinsinööri Joonas Halliselta.

Tervasuon ja Sammaliston palvelut

1. Paraneeko joukkoliikenne, kun asutusta tulee lisää?
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenne eli Nysse vastaa Nokian bussiyhteyksistä. Bussiyhteyksiä lisättiin Tervasuolle ja Sammalistoon talvikaudelle 2022-2023, mutta matkustajia ei ollut riittävästi uusille vuoroille. Kesäkaudesta 2023 eteenpäin yhteydet alueelta esimerkiksi Tampereen keskustaan kulkevat Nokian keskustan kautta.

Kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä Nyssen kanssa ja pyrkii optimoimaan bussiyhteyksiä asukkaiden tarpeiden mukaan. Nysseä on tiedotettu Sammaliston ja Tervasuon asuinalueiden laajenemisesta ja asukkaiden lisääntymisestä uusien tonttien luovuttamisen myötä.

2. Onko Tervasuolla ja Sammalistossa päiväkotia?
Kunnallisessa Tervasuon päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Päiväkoti sijaitsee Etelä-Nokian alueella ja samassa rakennuksessa toimii Tervasuon koulu. Tervasuon päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää (noin 120 paikkaa).

Lisäksi yksityisessä Pilke Nokia -päiväkodissa on kolme ryhmää (noin 60 paikkaa). Alueen lapset ovat toistaiseksi päässeet lähipäiväkoteihin.

3. Mikä on alueen lähin koulu?
Tervasuolla päiväkoti ja koulu toimivat samassa kiinteistössä. Tervasuolla on noin 80 oppilasta 1.-2.-luokilla ja he siirtyvät kolmannelle luokalle Koskenmäen yksikköön.

4. Tervasuon ja Sammaliston kaavassa on varaus uudelle koululle. Millaisia suunnitelmia kaupungilla on koulun osalta?
Alueen voimassa oleva asemakaava (YL-merkintä kaavassa) mahdollistaa koulun ja päiväkodin rakentamisen Tervasuon puolelle. Koulun tai päiväkodin rakentamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty päätöstä.