Satama- ja kylpyläalue, Paratiisikatu 2

14. (Vihola) kaupunginosa, Nokian Satama- ja kylpyläalueen osan käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto.

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos vaihtoehto A, 20.5.2020 (pdf)
Kaavaluonnos vaihtoehto B, 20.5.2020 (pdf)
Luonnoksen selostus (pdf)

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kaavaehdotus 15.6.2021 (pdf)
Ehdotuksen selostus 15.6.2021 (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)
Mielipiteet ja vastineet (pdf)

Muutettu ehdotus
Kaavaehdotus 12.10.2021 (pdf)
Ehdotuksen selostus 12.10.2021 (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Tarkennettu ehdotus
Kaavaehdotus 12.10.2021, tarkennettu 5.5.2022 (pdf)
Ehdotuksen selostus 10.8.2022 (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Suunnittelija: Projektiarkkitehti Jorma Hakola

Aikataulu
Vireille 24.6.2020
Luonnosvaihtoehdot nähtävillä  24.6. – 17.8.2020
Ehdotus nähtävillä 2.8. – 1.9.2021
Muutettu ehdotus nähtävillä 10.11. – 10.12.2021
Tarkennettu ehdotus kaupunkikehityslautakunnassa 23.8.2022 § 190
Kaupunginhallitus 29.8.2022 § 221
Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 15.5.2023 § 35
Kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto