Satama- ja kylpyläalue, Paratiisikatu 2

14. (Vihola) kaupunginosa, Nokian Satama- ja kylpyläalueen osan käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden nosto.

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos vaihtoehto A, 20.5.2020 (pdf)
Kaavaluonnos vaihtoehto B, 20.5.2020 (pdf)
Luonnoksen selostus (pdf)

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kaavaehdotus 15.6.2021 (pdf)
Ehdotuksen selostus 15.6.2021 (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)
Mielipiteet ja vastineet (pdf)

Muutettu ehdotus
Kaavaehdotus 12.10.2021 (pdf)
Ehdotuksen selostus 12.10.2021 (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Suunnittelija: Projektiarkkitehti Jorma Hakola

Aikataulu
Vireille 24.6.2020
Luonnosvaihtoehdot nähtävillä  24.6. – 17.8.2020
Ehdotus nähtävillä 2.8. – 1.9.2021
Muutettu ehdotus nähtävillä 10.11. – 10.12.2021
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto