Halimaankallion alueen yleiskaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Porintien (vt 11) eteläpuolella noin 1,5 km:n etäisyydellä Nokian keskustasta. Idässä alue rajautuu Kankaantaan teollisuusalueen luoteiskulmaan, etelässä Ilkan ja Halimaan asuinalueisiin.

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Halimaankallion alueen yleiskaavan muutos, kaavaluonnos 26.9.2018 (pdf)
Halimaankallion alueen yleiskaavan muutos, luonnoksen selostus (pdf)

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Halimaankallion alueen yleiskaavan muutos, kaavaehdotus 28.8.2020 (pdf)
Halimaankallion alueen yleiskaavan muutos, ehdotuksen selostus 28.8.2020 (pdf)
Halimaankallion alueen yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Halimaankallio, luonnonympäristön arvoalueet 5.6.2020 (pdf)
Halimaankallion alueen yleiskaavan muutos, yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet (pdf)

Suunnittelija: Kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos

Aikataulu
Vireille 6.7.2018
Luonnos nähtävillä  17.10. – 16.11.2018
Ehdotus nähtävillä 3.3. – 6.4.2021
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto