Halimaankallion alueen yleiskaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Porintien (vt 11) eteläpuolella noin 1,5 km:n etäisyydellä Nokian keskustasta. Idässä alue rajautuu Kankaantaan teollisuusalueen luoteiskulmaan, etelässä Ilkan ja Halimaan asuinalueisiin.

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 26.9.2018 (pdf)
Luonnoksen selostus (pdf)

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kaavaehdotus 28.8.2020 (pdf)
Ehdotuksen selostus 28.8.2020 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Halimaankallio, luonnonympäristön arvoalueet 5.6.2020 (pdf)
Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet (pdf)

Selvitykset

Halimaankallion alue, liikennemeluselvitys (pdf)
Halimaankallion alue, hulevesiselvitys (pdf)
Halimaankallion lepakkokartoitus 2019 (pdf)
Halimaankallion alue, luontoselvitys 2019-2020 (pdf)
Liikenneverkkovaihtoehtojen vertailu Halimaa 29.6.2018 (pdf)

Suunnittelija: Kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos

Aikataulu
Vireille 6.7.2018
Luonnos nähtävillä  17.10. – 16.11.2018
Ehdotus nähtävillä 3.3. – 6.4.2021
29.5.2023 kaupunginhallitus on päättänyt keskeyttää kaavan valmistelun.
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto