Tietoa vuokralaiselle

Tietoa vuokralaskutuksesta 

Kaupungin omistamien vuokratonttien maanvuokra laskutetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa toukokuun lopussa.

Ota yhteyttä laskutusasioissa paikkatietokäsittelijä Jenni Pirkkalaiseen.  

Ohje vuokraoikeuden siirtyessä

Jos tontin vuokralainen vaihtuu, uuden vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokraoikeuden siirrosta kaupungille, kun siirto on tapahtunut. Ilmoituksen oheen on liitettävä jäljennökset allekirjoitetuista siirtoasiakirjoista.

Vuokraoikeuden siirto ilmoitetaan paikkatietokäsittelijä Jenni Pirkkalaiselle. 

Lisäksi Maanmittauslaitokselta tulee hakea virallinen vuokraoikeuden siirron kirjaaminen 6 kuukauden kuluessa siirtoasiakirjan allekirjoittamisesta.

Tietoa vuokratontin lunastamisesta

Vuokralainen voi pääsääntöisesti lunastaa vuokratontin vuokra-ajan kuluessa itselleenTontin myyntihinta määräytyy kaupungin tekemän päätöksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa tontti-insinööri Arto Heikkinen.