Linnavuori, asemakaavan laajennus Huhtalevontien päähän

Asemakaava-alueen laajentaminen ja energiahuollon alueen muodostaminen Huhtalevontien itäpäähän.

Sijaintikartta (pdf)

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 3.10.2023 (pdf)
Luonnoksen selostus 20.10.2023 (pdf)

Suunnittelija: Projektiarkkitehti Jorma Hakola

Aikataulu
Vireille 12.6.2023
Luonnos nähtävillä 9.11. – 11.12.2023
Ehdotus:
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto