Tietoa pysäköintisäännöistä

Pysäköinnin alkamisajan merkitseminen Sinipohjainen pysäköintikiekko.

Pysäköinnin alkaminen osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva.

Kuljettajan on merkittävä alkamisajaksi aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Pysäköintiaika lasketaan aina alkavaksi seuraavasta tasa- tai puolitunnista riippumatta siitä kumpaa edellä kuvattua saapumisajan merkintätapaa käytetään.

Merkittyä saapumisaikaa ei saa pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloaikana muuttaa. Pysäköinnin alkamisaika on sijoitettava näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että se on selvästi ulkoapäin luettavissa. Alkamisajan on oltava selvästi luettavissa riippumatta siitä, minkälainen pysäköinnin alkamisajan ilmoittamistapa on.

Tuulilasin sisäpuolella saa pysäköinnin aikana olla vain yksi pysäköinnin alkamisaika kerrallaan näkyviin sijoitettuna.

Sähköistä etäluettavaa pysäköintikiekkopalvelua tai -järjestelmää ei ole otettu käyttöön Ylöjärven, Pirkkalan eikä Nokian kunnan alueella.

 

Vuoropysäköinti

Merkit C 44.1 ja C44.2. Merkillä 44.1 kielletään ajoneuvon pysäköinti kuukauden parittomina päivinä jaKuvassa kaksi liikennemerkkiä. Vasennalla pysäköinti kielletty parittomina päivinä liikennemerkki. Oikealla pysäköinti kielletty parillisina päivinä liikennemerkki. merkillä 44.2 kuukauden parillisina päivinä, molemmissa tapauksissa tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Pysäköintikielto on voimassa kello 8:sta seuraavaan päivään kello 8:aan, jollei lisäkilvellä ole muuta osoitettu. Edes invalidin pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään näiden liikennemerkkien vastaisesti.