Vihnusjärven pohjoisosan osayleiskaavan muutos

Vihnusjärven pohjoisosan osayleiskaavan muutos koskee ranta-alueita ja niillä sijaitsevia asuinkiinteistöjä.

Suunnittelija: Kaavasuunnittelija Markus Aittola

Aikataulu
Vireille 6.7.2018 (Kaavoituskatsaus 2018)
Luonnos:
Ehdotus:
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto