Porin yhdystien ja vt11 risteyksen lounaispuolen yleiskaava

Yleiskaavan tavoitteena on tutkia mahdollisuutta sijoittaa alueelle elinkeinoelämän toimintoja ja turvata viheryhteydet alueella.

Suunnittelija:

Aikataulu
Vireille 21.3.2024 (Kaavoituskatsaus 2024)
Luonnos:
Ehdotus:
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto