Kerro mielipiteesi ja osallistu strategisen yleiskaavan valmisteluun

Nokian kaupungin strategiseen yleiskaavatyöhön ovat osallisia kaikki, jotka ovat kaupungin asukkaita, alueen maanomistajia, yrityksiä ja työntekijöitä sekä naapurikunnat. Osallisia ovat myös viranomaiset ja eri yhteisöt. Osalliset mainitaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) välittää tietoa strategisen yleiskaavan etenemisestä, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistua valmisteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavaprosessin aikana.

Parhaiten näkemyksesi voidaan huomioida yleiskaavasuunnittelun alkuvaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteensä alkukesän 2020 aikana. Haluamme tietää erityisesti mielipiteitä seuraavista asioista:

  • Mitkä asiat ovat tärkeitä ottaa esille tämän yleiskaavatyön yhteydessä?
  • Millaisia vuorovaikutustilaisuuksia ja -menetelmiä olisi hyvä käyttää?
  • Ovatko osalliset tunnistettu oikein?
  • Ovatko suunnitellut arviointitavat riittäviä?

Jos haluat tuoda esiin näkemyksesi, lähetä mielipiteesi 3.7.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi. Käytä sähköpostiviestin aihekentässä tekstiä ”Mielipide Nokian strategisesta yleiskaavasta”.

Palautteen antamiseen ei ole määritelty tiettyä formaattia, vaan se voi olla vapaasti muotoilu. Palaute toivotaan kirjallisena, jotta se voidaan dokumentoida tarkasti.

Miten voin osallistua yleiskaavatyöhön?

Yleiskaavan etenemisestä tiedotetaan monikanavaisesti

Nokian kaupunki tiedottaa kaavan etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista avoimesti ja mahdollisimman laajalle joukolle. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, valmisteluaineiston ja kaavaehdotuksen aineistojen nähtävillä pidosta tiedotetaan kuulutuksilla, jotka julkaistaan Nokian Uutiset -lehdessä sekä verkkosivuillamme.

Kaava-aineistojen nähtävillä pidosta sekä yleisötilaisuuksista, työpajoista ja muista osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan virallisten kuulutusten lisäksi myös Nokian kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.