Nokian kartanon itäpuolinen alue, Kartanonranta

14. (Vihola) kaupunginosa, Nokian kartanon itäpuolisen alueen korttelirakenteen muutos.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 20.11.2020 (pdf)

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 4.5.2023 (pdf)
Luonnoksen selostus (pdf)

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto

Kaavaehdotus 11.1.2024 (pdf)
Ehdotuksen selostus 11.1.2024 (pdf)
Selostustuksen liitteet (pdf)
Rakentamistapaohje (pdf)

Selvitys

Liikennemeluselvitys (pdf)

Suunnittelija: Kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos

Aikataulu
Vireille 9.12.2020 (Kaavoituskatsaus 2020)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 18.12.2020
Luonnos nähtävillä 29.5. – 28.6.2023
Ehdotus nähtävillä 14.2. – 15.3.2024
30.4.2024 tarkennettu kaavakartta  ja selostus kaupunginhallitukselle
Kartanonranta kaavakartta 11.1.2024 tarkennettu 30.4.2024 (pdf)
Selostus 11.1.2024 tarkennettu 30.4.2024 (pdf)
Kaupunginhallitus 27.5.2024 § 157
27.5.2024 muutettu kaavakartta ja selostus kaupunginvaltuustolle
Kartanonranta kaavakartta 11.1.2024, tarkennettu 30.4.2024, muutettu kh 27.5.2024 (pdf)
Selostus 11.1.2024, tarkennettu 30.4.2024, muutettu kh 27.5.2024 (pdf)
Hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 10.6.2024 § 52
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto