Keskustan osayleiskaavan muutos

Suunnittelualueeseen kuuluvat Kylmänojanpuisto ja sen vieressä olevat nykyiset Kankaantaan alakoulun, Nokianvirran yläkoulun ja Nokian lukion koulukiinteistöt, Penttilänpuisto, sekä osa Vihnusjärven rantapuistoa ja Vihnuskodin aluetta.

Nokia Penttilänpuisto, viranomaisneuvottelun muistio (31.1.2018) (pdf)

Luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavaluonnos 19.12.2018 vaihtoehto 1 (pdf)
Kaavaluonnos 19.12.2018 vaihtoehto 2 (pdf)
Luonnoksen selostus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kylmänojanpuisto ja Penttilänpuisto, vastineraportti 8.1.2019 (pdf)

Selvitykset

Nokia Penttilänpuisto maisemaselvitys 29.6.2018 (pdf)
Nokia Penttilänpuiston oyk luontoselvitys 9.10.2018 8pdf)
Penttilänpuiston oyk liikenneselvitys 5.12.2018 (pdf)
Nokia Penttilänpuisto rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 4.12.2018 (pdf)

Suunnittelija: Projektiarkkitehti Jorma Hakola

Aikataulu
Vireille 15.12.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 15.12.2017
Yleisötilaisuus Penttilänpuisto 3.4.2018
Luonnosvaihtoehdot nähtävillä 30.1. – 1.3.2019
Ehdotus:
Hyväksyminen:
Voimaantulo:

Hyväksyvä taho: Valtuusto