Valvonta yksityisellä alueella

Nokian kaupungin pysäköinninvalvonta suorittaa pysäköinninvalvontaa yleisillä sekä yksityisillä alueilla Ylöjärvellä, Pirkkalassa ja Nokialla. Pysäköinninvalvontaa suoritetaan yksityisillä alueilla kiinteistön omistajan tai haltijan - taloyhtiön tai kiinteistöyhtiön - kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Valvontaa suoritetaan myös yksittäisten toimeksiantopyyntöjen perusteella. Alta löytyy toimeksiantopyyntölomake, jolla taloyhtiön tai kiinteistöyhtiön edustaja kuten isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja voi tehdä sähköisesti pyynnön yksittäisestä valvontakerrasta koskien luvatonta pysäköintiä tonttialueella. Alta löytyy myös malli valvontasopimuksesta. Mikäli taloyhtiönne kiinnostui valvontasopimuksen teosta ole hyvä ja ole yhteydessä Hanna Vuojelaan (044 486 0905).

Tontin pysäköintijärjestelyt ovat tontin omistajan/haltijan päätettävissä. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava liikennemerkein selvästi havaittavalla tavalla.

Pysäköinninvalvonnan suorittaminen on maksutonta, mutta kiinteistön omistaja tai haltija vastaa pysäköinninvalvonnan edellyttämien liikennemerkkien ja niiden sijoittamisen kustannuksista. Nokian kaupungin pysäköinninvalvonta antaa tarvittaessa neuvontaa tonttien liikennemerkkisuunnitteluun.

Valvontasopimusmalli

Toimeksiantopyyntö