Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on Nokian kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa ovat mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin edustajat. Heillä kaikilla on kokemusta ja asiantuntemusta vammaisuuteen ja vammaisen ihmisen arkipäivään liittyvissä asioissa. Vammaisneuvostoon kuuluu kolme vammaisjärjestöjen esittämää jäsentä ja kolme kaupungin valitsemaa jäsentä sekä sihteeri. Viranhaltijana vammaisneuvostossa on vammaistyön johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Neuvosto valitsee varsinaisista jäsenistään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtainen varahenkilö.

Vammaisneuvosto

  • vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla kuntalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon sekä käyttää kunnan tarjoamia palveluita
  • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Nokialla
  • seuraa erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä
  • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille
  • vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen.

 

Vammaisneuvoston kokoonpano 1.6.2017–31.5.2019 (Kh 19.6.2017 § 284)

Puheenjohtaja
Vilho Siltanen (Miete ry.)
Majakatu 14, 37130 NOKIA
Puh. 040 – 5049 210
sähköposti: vilho.siltanen(at)netti.fi

Pentti Matikka (Neuro-yhdistys)
varajäsen Pia Tirronen (Neuro-yhdistys)

Vilho Siltanen (Miete ry)
varajäsen Arja Rönndahl (Nokian Reuma ja Tules ry)

Heidi Rekola (Nokian Invalidit)
varajäsen Susanna Hannu (Nokian Näkövammaiset ry)

Anttiolavi Salonen
varajäsen Raimo Sorsa

Tanja Hakala
varajäsen Johanna Perkiö

Erja Rajakoski
varajäsen Saara Rusko-Paldanius

Salla-Mari Pekkola, sihteeri
sähköposti: salla-mari.pekkola(at)nokiankaupunki.fi